ข่าวล่าสุด

Overseas Residential Projects

The SIA Architectural Design Awards, Singapore Institute of Architects’ pinnacle…

สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อาจารย์อินทิรา ศตสุข

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อาจารย์อินทิรา ศตสุข สถาปนิกดีเด่นที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในวาระครบรอบ 70 ปี สมาคมสถาปนิกสยามฯ…

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก รับตัวเล่ม ASA Journal 15/2023

ติดต่อขอรับหรือสั่งซื้อวารสารอาษา ฉบับ 15/2023 : A Green Future ได้แล้ววันนี้ . =====…

STUDENT DESIGN CONTEST

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาสถาปนิกจัดโครงการประกวดผลงานออกแบบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสถาปนิก’ 67 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน…

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) เข้าพบนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ให้การสนับสนุน

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) นำโดย คุณพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณราเชนทร์ ดวงชื่น เลขาธิการฯ เข้าพบคุณชนะ…

ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

สภาวิศวกร ขอความอนุเคราะห์จากสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00…

ค้นหางาน

ค้นหางานที่เหมาะกับคุณง่ายๆ ผ่านหน้ารวบรวมงาน

หนังสือ - คู่มือ - มาตรฐาน

Infinity Ground : Thailand and Taiwan Contemporary Architecture
WOW 2022 : Wonder of Well-Being City
อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566
ASA Platform Selected Materials 2023