Skip Navigation
NEW FACES - สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง...

เรียนรู้วิธีคิด มุมมอง ความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์การออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและแตกต่างของเหล่าสถาปนิกและออฟฟิสสถาปนิกประเทศไทย ที่จะทำให้เราๆ เข้าใจและเข้าถึงพวกเค้าเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งอีกหลากหลายคอลัมน์ที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการใช้ชีวิตด้วยวิธีคิดและสร้างสรรค์แบบสถาปนิกและนักออกแบบ

อ่านต่อ
ติดตามผลการคัดเลือกการประกวดสถาปัตยกรรมดีเด่นได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม

ทรงเป็นดั่งนายช่างใหญ่ของแผ่นดิน
-----------------------------------------------------------
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดยทรงนำของเหลือใช้ในพระตำหนักมาประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ ดังเช่น ทรงนำไม้แขวนเสื้อมาสร้างรถไฟ ขับเคลื่อนด้วยลวดทองแดงพันด้วยมือ ต่อมาพระอัจฉริยภาพและความสนพระราชหฤทัยด้าน ‘งานช่าง’ ของพระองค์ฉายแววชัดเด่นขึ้น เมื่อพระองค์ได้เข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาโปรด ก่อนทรงเปลี่ยนแปลงแขนงวิชาที่ทรงศึกษา จากวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่โปรด ไปทรงศึกษาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์แทน เพราะทรงตระหนักว่าสาขาวิชาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลพสกนิกรและปกครองประเทศในภายหน้า

พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยและพระอัจฉริยภาพด้าน ‘งานช่าง’ ให้เห็นประจักษ์เด่นชัดผ่านทางกีฬาทรงโปรดอย่างกีฬาเรือใบ โดยพระองค์ทรงใช้วิชาช่างไม้ต่อเรือใบขึ้นเอง และทรงใช้เรือที่ทรงต่อเองนี้เข้าแข่งขันกีฬาเรือใบ และได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510
.
ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์จวบจนปัจจุบันจากการศึกษาโครงการในพระราชดำริ ที่พระองค์ทรงใช้วิชาความรู้ทางด้านงานช่างวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ขยายออกไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดิน สมดังคำว่า ‘ทรงเป็นดั่งนายช่างใหญ่ของแผ่นดิน’
-----------------------------------------------
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกับเรื่องราวโครงการในพระราชดำริที่เเสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านงานช่างและสถาปัตยกรรมของพระองค์ พร้อมเรื่องราวความประทับใจจากสถาปนิกผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิดได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้
.
ติดตามอ่านเรื่องราวทั้งหมดแบบออนไลน์ได้ทางวารสาร ASA CREW (อาษาครู) ฉบับพิเศษ ‘สถาปนิกแห่งแผ่นดิน’ http://asa.or.th/journal/asa-crew-journal-0160/

/ ASA-Crew