Skip Navigation
The Jungle Camp

โบสถ์คริสต์ St. Michaels ถือเป็นสิ่งก่อสร้างพื้นฐานที่ถูกจดจำได้มาก และมีความสำคัญที่สุดหลังหนึ่งของค่าย Jungle ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในช่วงต้นปี ค.ศ. 2015 แม้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในค่ายนั้นจะต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น แต่นี่คือพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรม ขอพรจากพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่องของศาสนานั้นๆ ซึ่งก็ช่วยทำให้บางคนได้คลายความทุกข์ใจเศร้าใจและความสิ้นหวังห่อเหี่ยวลงไปได้

อ่านต่อ
ติดตามผลการคัดเลือกรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม

ASA CREW จัดกิจกรรม Walk & Talk with an architects ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เปิดโอกาสพิเศษให้สมาชิกสมาคมฯ 15 ท่าน ได้มาสัมผัสประสบการณ์จริงในสถาปัตยกรรมสำหรับพิธีการแต่งงานโดยเฉพาะ อย่าง AUBE Wedding Venue พร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพลวิทย์ รัตนธเนศวิไล ตัวแทนจาก PHTAA สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ

/ ASA Crew