สถาปนิก และภูมิสถาปนิก

บริษัท : บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด

จำนวนที่ต้องการ : 3

สถานที่ทำงาน (จังหวัด) : กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามความเหมาะสม

คำอธิบายเกี่ยวกับงาน :

1. สถาปนิก - สถาปัตยกรรมหลัก (1 ตำแหน่ง)
วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต / มีใบประกอบวิชาชีพ

2. ภูมิสถาปนิก (1 ตำแหน่ง)
รายละเอียดวุฒิการศึกษา ดังนี้
2.1 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (พร้อมใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม) + ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาออกแบบชุมชนเมือง (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
2.2 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (พร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก) + ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

3. สถาปนิก ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Innovative Design (1ตำแหน่ง)
รายละเอียดวุฒิการศึกษา ดังนี้
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (พร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก) + วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (และสิ่งแวดล้อม) หรือ สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน หรือเทียบเท่า (เช่น M.Arch/ Postgraduate in Architecture & Environment Technology / Building Innovation / Tropical Architecture / Sustainable Architecture / Advanced Architecture / Emergent Technologies and Design (EmTech) programme)

เป็นผู้มีความสนใจ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องในการร่วมให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ร่วมกับทีมงานสถาปนิกสุข

แจ้งความประสงค์+จดหมายแนะนำตัว ประวัติส่วนตัว+ ผลงานและผลการศึกษา
(ไม่เกิน 25 MB.หรือlink)
ของท่านมาที่ บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด
sookarch@hotmail.com
02 381 9791
Facebook Fanpage: SOOK Architects
www.sookarchitects.com

บุคคลที่ติดต่อได้ :

ที่อยู่บริษัท : 580 ซอยพานิชอนันต์ (ปรีดีพนมยงค์ 42) ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรศัพท์ : 02 381 9791

เบอร์แฟ็กซ์ : -

Email : sookarch@hotmail.com