ทิศทางการประชาสัมพันธ์ของสมาคมในวาระปัจจุบันนี้ เราต้องการเน้นสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ข่าวสารเข้าถึงผู้รับสื่อได้รวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมสมาชิกทุกช่วงวัย จึงเป็นที่มาของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และการจัดกิจกรรมงาน event ต่างๆ ของสมาคมให้บูรณาการกัน เพื่อทำให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลทั้งข้อความที่ต้องการจะสื่อสาร และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังในวัยต่างๆ ได้

ในส่วนของวารสารอาษาฉบับนี้เริ่มต้นด้วยธีม ‘Comfort Zone’ ที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 และฉบับต่อๆ ไปที่จะเผยแพร่ในอีกทุกสองเดือนตามมานั้น เรายังคงต้องการให้เป็ นสื่อหนึ่งที่เมื่อสมาชิกได้รับแล้วรู้สึกอยากเก็บสะสมและเห็นคุณค่าทั้งในด้านความเป็นวิชาการ เท่าทันสถานการณ์ พร้อมด้วยความสวยงามของรูปเล่มที่น่าอ่าน ตลอดจนคุณค่าในเชิงของการประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกด้วยความภาคภูมิใจที่มีส่วนในการร่วมเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมจากแวดวงวิชาชีพของเราต่อสาธารณะในวงกว้าง โดยในฉบับแรกนี้ทางสมาคมจะดำเนินการจัดพิมพ์บางส่วนให้แก่สมาชิกที่มาร่วมอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันกับทางสมาคม และเนื้อหาทั้งหมดของวารสารอาษานั้นสมาชิกจะสามารถเข้าถีงได้ตลอดในรูปแบบออนไลน์ของ ASA Platform อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจของสมาคมในช่วงเดือนที่กำลังมาถึงนี้ หนึ่งคืองาน ASA Expo ที่เลื่อนการจัดงานมาหลายครั้งด้วยสถานการณ์จำเป็นแต่จะจัดขึ้นอย่างแน่นอนในเวลาที่เหมาะสม โดยยังคงนำเสนองานในหัวข้อ‘Refocusing the Heritage’ ที่เน้นการอนุรักษ์ด้วยแนวความคิดใหม่ ผ่านมุมมองใหม่ๆ ส่วนกิจกรรมใหญ่อีกงานหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปลายปี นี้ที่อยากให้สมาชิกคอยติดตามข่าวคือกิจกรรม “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” ซึ่งทางสมาคมเองต้องการให้ทั้งสองงานนี้สื่อสารต่อประเทศในลักษณะที่ต่างกัน และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่มาเข้าร่วมจะได้รับทั้งประโยชน์และสาระน่ารู้ที่นำเอากลับไปคิดต่อยอดการทำงานได้ต่อไป และหวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะมาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน และเปิดรับความรู้ด้วยกัน เพื่อที่จะเริ่มต้นปีต่อไปได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ

ชนะ สัมพลัง
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563-2565


พิเศษ !! สำหรับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ประสงค์จะรับวารสารอาษา ฉ.01/2021 (พ.ค.-มิ.ย.) Printed Editions โปรดยืนยันตัวตน โดยจัดส่งข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งเอกสาร อีเมล และเบอร์มือถือ มาที่ไลน์ @asaline พร้อมใส่แฮชแท็ก #ASAยืนยันตัวตนรับวารสารอาษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564