สำหรับวารสารอาษานี้ ต่อเนื่องจากเล่มแรก “Comfort Zone” ได้เล่าเรื่องวัสดุ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาวะและความสุขสบายอาคารต่างๆ ที่น่าจะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ รวมไปจนถึงการนำเสนองานออกแบบที่น่าสนใจของสถาปนิกไทยแล้วนั้น มาถึงเล่มที่สองใน More than Skin” นี้ก็ยังคงมีบทความทั้งเชิงวิชาการและข้อมูลที่น่าสนใจมาให้กับสมาชิกได้นำไปพัฒนาต่อยอดได้อีกในอนาคตนะครับ ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวารสารอาษาเล่มถัดไป น่าจะต่อยอดจนครบทุกประเด็นมุมมองของการออกแบบที่จะทำให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ด้วยสภาพของบริบทของประเทศไทยตอนนี้ที่มีสถานการณ์ค่อนข้างน่ากังวลหลายเรื่องนั้น เนื้อหาในเล่มนี้ก็ยังได้นำเสนอวัสดุหรือเทคโนโลยีที่เราใช้เพื่อปกป้องอาคาร ว่าจะช่วยปกป้องคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างในหลายแง่มุม

นอกจากนี้ ผมอยากจะขอประชาสัมพันธ์งานของสมาคมที่เป็นกิจกรรมใหม่งานหนึ่งของเราในชื่อ ASA WOW : Wonder of Well-Being City 2021 ซึ่งเดิมวางแผนจะจัดภายในปีนี้แต่คงต้องเลื่อนเวลาออกไปก่อน โดยจะปรับเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นระหว่างปี เพื่อนำเสนอเรื่องราวอันเป็นจุดประสงค์ของงาน ASA WOW ปูทางให้สมาชิกได้ติดตามอย่างต่อเนื่องและนำมารวบรวมเป็นงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นงานที่เราจะชวนบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ มาพูดถึงเรื่องของเมืองกับสิ่งแวดล้อมกันครับ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักออกแบบ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือแม้แต่องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมือง ได้มีโอกาสมารวมตัวกันในลักษณะของ Symposium ซึ่งเป็นการให้ทั้งความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นกันเกี่ยวกับการปรับตัวเข้าสู่เมืองในยุคใหม่ ที่ไม่ใช่การพูดแค่เรื่องมิติการออกแบบอย่างเดียว แต่รวมถึงเทคโนโลยีทุกอย่างที่เอื้อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบล็อกเชน หรือแม้แต่เทคโนโลยีด้านสาธารณสุขที่อาจจะต้องมีส่วนเกี่ยวพันธ์กับในแวดวงอาชีพของเราและความเป็นอยู่ของมนุษย์  โดยจะเป็นวงที่เราจะไม่ได้พูดถึงแต่สถาปนิกเพียงด้านเดียว แต่เราจะเป็นเหมือนโต๊ะกลางให้ทุกคนจากหลายภาคส่วนมีพื้นที่แสดงความคิดเพื่อพัฒนาให้เมืองน่าอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่สมาคมฯตั้งใจจะให้เกิดขึ้นและต่อเนื่องในทุกปี

ชนะ สัมพลัง
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563-2565


พิเศษ! สำหรับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ประสงค์จะรับวารสารอาษา : More Than Skin ฉ.02/2021 (ก.ค.-ส.ค.) รูปแบบ Printed Editions
โปรดยืนยันตัวตน *สำหรับท่านที่ยังไม่เคยแจ้งขอรับเล่ม 01/2021 เท่านั้นส่วนท่านที่เคยแจ้งขอรับ ฉ.01/2021 สมาคมฯจะจัดส่ง ฉ.02/2021 ให้ด้วยเช่นกัน
โดยแจ้งหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งเอกสาร อีเมล และเบอร์มือถือ มาที่ไลน์ @asaline พร้อมใส่แฮชแท็ก #ASAยืนยันตัวตนรับวารสารอาษา
** ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 **