ในฐานะนายกสมาคมฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกสำหรับการติดตามวารสารอาษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในปีนี้คาดว่าเราจะสามารถดำเนินการจัดส่งวารสารอาษาทั้งสองฉบับที่ผ่านมาในแบบรูปเล่มที่ทางสมาคมฯได้จัดพิมพ์ให้แก่ท่านที่ได้อัพเดทข้อมูลสมาชิกไว้กับทางทะเบียนของสมาคม

สำหรับในฉบับที่ 03/2021 : Seeing Through นี้ หวังว่าสมาชิกคงได้รับสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน รวมถึงการเผยแพร่โครงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในแวดวงวิชาชีพของเราที่น่าสนใจ และนอกจากวารสารในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์แล้วนั้น สมาชิกยังสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆ ในช่องทางออนไลน์ เช่น  ASA Talk Series ที่เราจัดขึ้นเป็นประจำในเช้าวันเสาร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นที่ให้เราได้ร่วมพูดคุย นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวารสาร โครงการออกแบบที่นำเสนอไป หรือประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจของวิชาชีพจากวิทยากรที่หลากหลาย และหวังว่าเมื่อสถานการณ์จาก Covid-19 ดีขึ้น และมาตรการในการควบคุมต่างๆ มีความผ่อนคลายลงนั้น เราจะได้มีโอกาสได้พบปะกันในพื้นที่ทางกายภาพพร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ เองได้ริเริ่มและวางแผนไว้ในไม่ช้านี้ครับ

ทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณสมาชิก รวมทั้งผู้อุปการคุณจากภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ มาโดยตลอดเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ

ชนะ สัมพลัง

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563-2565