พบกันอีกครั้งใน ASA Journal ฉบับที่ 6 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของวารสารอาษาประจำาปี 2021-2022 โดยฉบับนี้มีเนื้อหาที่พูดถึงองค์ความรู้ เรื่องแสงในงานสถาปัตยกรรม ภายใต้ธีม Let There Be Light คิดว่าน่าจะช่วยเปิดมุมมองการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ทั้งในเชิงของความปลอดภัยคุณภาพ และความสวยงามในอีกมิติ ที่คนทั่วไปอาจคาดไม่ถึงว่าการออกแบบแสงก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ หรือสาขาวิชาในงาน สถาปัตยกรรมของเราที่ค่อนข้างมีความสำคัญไม่แพ้กัน อีกทั้งวารสารฉบับนี้ และวารสารอีก 5 ฉบับก่อนหน้า ทางสมาคมฯ เราจะจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมอบให้กับสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ภายในงาน ASA Expo 2565 หรือวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้ด้วยครับ ซึ่งเล่มวารสารที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นดังกล่าวทางสมาคมฯ จะขออนุญาตสงวนสิทธิ์แจกให้เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมภายในงานนี้เท่านั้นสำหรับวารสารเล่มต่อไป ซึ่งนับเป็นฉบับแรกของ ASAJournal ประจำาปี 2022-2023 จะเป็นเล่มที่เราได้สรุปภาพรวมและผลสำเร็จ ตลอดจนความร่วมมือของทุกๆ ภาคส่วนที่มาช่วยกันจัดงานสถาปนิก หรือ ASA Expo ให้กลายเป็นงานของคนทั้งประเทศจริงๆ ในนามของ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ช่วยสนับสนุนการจัดทำา ASA Journal แต่ละเล่มมาโดยตลอด และขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งสำาหรับการสนับสนุน ASA Journal ประจำปีถัดมานี้ด้วยครับ

นายชนะ สัมพลัง

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูถัมภ์ ประจำปี 2563-2565