ขอต้อนรับกลับเข้าสู่วารสารอาษา ประจำปี 2565-2566 อีกครั้งครับ ทางคณะจัดทำวารสารอาษาต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ช่วยทำให้วารสารอาษาของเรา สามารถสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อมอบองค์ความรู้และสาระให้กับสมาชิกรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี สำหรับปีนี้เรามีความตั้งใจจัดทำวารสารรูปแบบ Print Edition ให้มากขึ้น เพื่อจัดส่งให้กับสมาชิกที่มีความสนใจและมีความชื่นชอบในการเปิดอ่านหนังสือจากตัวเล่มจริงๆ ควบคู่ไปกับวารสารฉบับe-book ด้วยครับ

ส่วนวารสารเล่ม 07 ซึ่งเป็นเล่มแรกประจำปี นี้ เรามีหลายเรื่องราวอย่างมากที่ต้องการสรุปภาพรวม องค์ความรู้ และบันทึกประวัติศาสตร์การกลับมาของอีเวนต์หรือมหกรรม
ระดับชาติของงานสถาปนิกปี 65 ‘Co-with Creators’ ที่ผ่านมา ตลอดจนเนื้อหาความรู้ของเล่มต่อๆ ไป ก็ยังมีความน่าสนใจและมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ materials ตั้งแต่สี เหล็ก คอนกรีต หลังคา และงานคราฟต์ ผมจึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านเลือกอ่านความรู้ที่ท่านสนใจ และดาวน์ โหลดวารสารฉบับ E-Book ไปอ่านกันเยอะๆ ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้อ่านและผู้สนับสนุนทุกท่านล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ ที่ทำให้หนังสือสามารถเดินหน้าต่อไปได้ทั้งในปีนี้และปีต่อๆ ไป ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินและรับความรู้ไปกับวารสารอาษาประจำปีนี้กันทุกท่านนะครับ

นายชนะ สัมพลัง

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูถัมภ์ ประจำปี 2565-2567