สวัสดีผู้อ่านที่ติดตามวารสารอาษา หรือ ASA Journal สำหรับเล่มที่ 8 ในธีม ‘True Colors’ นี้ เนื้อหาภายในเล่ม เราจะพูดถึงความสำคัญของการใช้สีทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบ และสเปซต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ เชื่อว่าความรู้ในแง่ของสี ไม่ว่าจะเป็ นเชิง technical หรือในเชิงของการนำไปใช้เพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สึกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้งานอาคาร ก็น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนทั่วไปที่กำลังสนใจเรื่องราวเหล่านี้ และผู้ประกอบวิชาชีพทางสถาปั ตยกรรม ตลอดจนวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยจุดประสงค์หลักของวารสารอาษานั้น ต้องการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้สมาชิกและบุคคลคนทั่วไปสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงหวังจะเป็ นอีกเล่มที่ถูกใจใครหลายคนที่กำลังมองหาเรื่องราว และนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสี รวมทั้งความรู้และแนวคิดที่อาจจะคาดไม่ถึง

อย่างไรก็ฝากทุกท่านติดต่อวารสารเล่มต่อไปอีกเรื่อยๆและขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบว่าในวาระนี้ของวารสารอาษาทุกๆ ธีมเล่มที่จะเผยแพร่ออกไปจะถูกนำมาตีพิมพ์และจัดส่งไปยังสมาชิกทั้งแบบนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปทางไปรษณีย์สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแจ้งความจำนงขอรับเล่มวารสารไว้ขณะเดียวกันก็ยังมีวารสารฉบับออนไลน์ ให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านทาง ASAPlatform และเว็บไซต์ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อให้ทุกท่านเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดทั้งนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง และพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

นายชนะ สัมพลัง

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565-2567