ครบรอบอีกครั้งสำหรับวารสารอาษาฉบับที่ 9 ซึ่งยังคงเป็นฉบับที่คงแนวคิดต่อเนื่องด้านการนำเสนอความรู้ในเชิงการใช้วัสดุสำหรับการออกแบบ โดยฉบับนี้เป็นมุมมองความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลหะในหัวข้อ Metal Attraction ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจสำหรับสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มักจะเลือกใช้เหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของงานออกแบบยุคใหม่และในทศวรรษใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของเทคโนโลยีการใช้เหล็ก หรือแม้แต่รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย หวังว่าทุกท่านก็คงจะได้พบกับความรู้และความน่าสนใจเหล่านี้ผ่านเนื้อหาของแต่ละคอลัมน์ภายในวารสารฉบับที่ 9 ของพวกเราส่วนกิจกรรมของสมาคมฯ ที่อยากฝากให้ติดตามในเวลานี้จนถึงปลายปี เรากำลังจะมีกิจกรรมใหม่ที่ตั้งใจร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้กับเมือง นั่นคือ กิจกรรม ASA WOW 2022(Wonder of Well Being City) เป็นกิจกรรมที่หยิบยกเรื่องของเมืองน่าอยู่ และการหาแนวทางร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่ทั้งในปั จจุบันและอนาคต ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่จะถึงนี้ ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่คิดว่าจะเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ให้ทุกๆท่านได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และความสนุกสนานกลับไปพร้อมๆ กันก่อนที่จะหมดปี 2022 ก็ขอฝากกิจกรรม ASA WOW 2022ให้ทุกท่านได้ติดตาม และมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ เพื่อที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างเมืองของเราและประเทศของเราให้น่าอยู่ต่อไป

นายชนะ สัมพลัง

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565-2567