OPEN HOUSE

หลังจากที่วารสารแจกฟรี “อาษาครู” โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่มที่ 1 และ 2 ได้ออกสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศ ทีมงานได้รับคําแนะนําที่ดีมากมาย โดยเฉพาะจากสถาปนิกทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมถึงเพื่อนๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อย่างที่ได้กล่าวไปในเล่ม 2 แล้วครับว่า “การเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ ตื่นเต้นเสมอ”

สําหรับวารสารอาษาครูเล่มที่ 3 นี้ ถูกเรียบเรียงขึ้นในหัวข้อ “เปิดบ้าน – Open House” เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้องานสถาปนิก’60 ในวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 ที่ใช้ชื่องานว่า “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling วารสารอาษาครูเล่มนี้ทีมงานได้ปรับปรุงในหลายๆ ด้าน เช่น เนื้อหาที่อัดแน่นมากขึ้น และการนำเสนอเพื่อให้บุคคลทั่วไปอ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงการออกแบบรูปเล่มใหม่ให้ดูสดใสเหมาะกับบรรยากาศการพักผ่อน ในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้

ทีมงานขอขอบคุณทุกคําแนะนําและการต้อนรับจากผู้อ่านทุกท่าน และขอแจ้งว่าเรามาพบกันได้ในงานสถาปนิก’60 ที่บูธของอาษาครู พร้อมทําความรู้จักกับสื่อใหม่ของสมาคมฯ ในรูปแบบดิจิทัลครับ

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์
บรรณาธิการบริหาร
asacrewmag@gmail.com