21 พ.ค. 65 | ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 3-65 “Steel VS Steel”

05/05/2022

 

21 พ.ค. 65 | ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 3-65

21/04/2022

16 มี.ค. 65 | ISA Dinner Talks 03/2022 “บทบาทสถาปนิกหญิง”

28/02/2022

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022 หัวข้อ ” บทบาทสถาปนิกหญิง “ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 – 19:00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   การเสวนาหัวข้อ บทบาทสถาปนิกหญิง ขณะที่สถาปนิกแนวหน้าทั้ง 4 ท่านได้แก่ ปฐมา หรุ่นรักวิทย์, ปุยฝ้าย คุณาวัฒน์, ญารินดา บุนนาค และดลพร ชนะชัย ที่จะมาเปิดใจเล่าถึงเพศภาวะในสังคมไทยนั้นมีผลกระทบหรือไม่ในวิชาชีพ และพวกเขาเหล่านั้นรับมือกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอย่างไร   กำหนดการจัดงาน 16:00 น. ลงทะเบียนหน้างาน รับอาหารว่าง (Snack Box) และน้ำดื่ม พบปะสถาปนิกและ supplier 17:00 […]

26 ก.พ. 65 | ASA Talks Series 04/2022 “การออกแบบบ้านสมัยใหม่ กับ context เมือง”

10/02/2022

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 04/22 “การออกแบบบ้านสมัยใหม่กับ context เมือง” วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage และช่อง YouTube สมาคมฯ วิทยากร โดย 1. คุณพัชระ วงศ์บุญสิน POAR ( Patchara+Ornnicha Architects ) บ้าน ณ ตะนาว เกาะรัตนโกสินทร์ 2. คุณกุลธิดา ทรงกิตติภัคดี HAS design & research บ้าน Phetkasem Artist […]

12 ก.พ. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/65 “FM Approvals”

25/01/2022

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก Register Now! CLICK   หรือ สแกน QR CODE ในโปสเตอร์   ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/65 ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-65 “FM Approval” วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. สัมมนาออนไลน์ วิทยากรรับเชิญ : Mr. Abby So Global Sales Manager FM APPROVALS ดำเนินรายการโดย : รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, คุณปฏิกร ณ สงขลา (บรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมการสรุปภาษาไทย) ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก […]

กิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022

19/01/2022

ในปีนี้คณะกรรมาธิการ-อนุกรรมการฝ่ายวิชาการด้านสถาบันสถาปนิกสยาม มองเห็นประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022 เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาปนิกรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้เรื่องราว “บอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง Behind The Scene” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการเสวนาระหว่างสถาปนิกสองรุ่นที่จะมาเล่าเบื้องหลังในการทำงานแบบเจาะลึกหมดเปลือก รวมถึงกิจกรรมนี้ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ระหว่างผู้ประกอบการวัสดุและสถาปนิกอีกด้วย โดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ตั้งแต่เวลา 16:00-19:00 ได้แก่ วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 การเสวนาหัวข้อ กว่าจะเป็น SUPERHOUSE สถาปนิกน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ออกแบบบ้านหลังใหญ่มหึมา บ้านเหล่านี้ต่างจากบ้านที่เราอยู่อาศัยอย่างไร การทำงานกับลูกค้าไฮเอนท์ วัสดุที่นำมาใช้ และอีกหลายๆ เรื่องเบื้องหลัง ที่จะได้รับการเปิดเผยจาก เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์, อยุทธ์ มหาโสม, พงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ และปานดวงใจ รุจจนเวท วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 การเสวนาหัวข้อ ตะลุยต่างแดน เมื่อสถาปนิกไทยในปัจจุบันกลายเป็นสินค้าส่งออกชั้นดี อมตะ หลูไพบูลย์ และ ทวิตีย์ […]

26 ม.ค. 65 | ISA Dinner Talk Series 2022 ครั้งที่ 01/65 “กว่าจะเป็น SUPERHOUSE”

19/01/2022

Early Registration ปิดรับลงทะเบียน Walk-in Ticket (for ASA member) สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและต้องการเข้าร่วมงาน 100 บาทต่อคน Walk-in Ticket (for non member) สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ 500 บาทต่อคน (จำกัดจำนวน)   ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022 วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 16:00 – 19:00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการเสวนาหัวข้อ “กว่าจะเป็น SUPERHOUSE “ ที่สถาปนิกน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ออกแบบบ้านหลังใหญ่มหึมา บ้านเหล่านี้ต่างจากบ้านที่เราอยู่อาศัยอย่างไร การทำงานกับลูกค้าไฮเอนท์ วัสดุที่นำมาใช้ และอีกหลายๆ เรื่องเบื้องหลัง […]

19 ก.พ. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/65 “ประตูต้องมีอุปกรณ์”

19/01/2022

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/65 ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 2-65 “ประตูต้องมีอุปกรณ์” ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ด้านวัสดุ และการก่อสร้างแบบออนไลน์ โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ การสัมมนาข้อมูลเรื่องราวอุปกรณ์ประตู กุญแจล็อก บานพับ DOOR CLOSER EXIT DEVICE และอุปกรณ์อื่น ๆ เล่ารายละเอียดอุปกรณ์ การใช้งาน และนวัตกรรม รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจ   วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. LIVE สดทางเพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยากรรับเชิญ : คุณสุกิจณัฐ สถาปนเสถียร คุณชัยธนันท์ จันดีนนทพัฒน์ […]

29 ม.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 03/22 : “สนทนาภาษาใหม่ของการออกแบบโรงพยาบาล การประกวดแบบแนวความคิด ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา ระดับนักศึกษา”

19/01/2022

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 03/22 “สนทนาภาษาใหม่ของการออกแบบโรงพยาบาล การประกวดแบบแนวความคิด ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา ระดับนักศึกษา” วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage และช่อง YouTube สมาคมฯ วิทยากร โดย 1. รางวัลชนะเลิศ ทีม AP9999 นางสาวชนม์พืช ศรีพงษ์ธนากุล นางสาวณัฐณิชา แพรสุวัฒน์ศิลป์ นายศุภวิชญ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม AR2004 นายวิริยะ ดำรงค์กุล นางสาวสิรภัทร พั่วโพธิ์ นายพุฒิพงษ์ นนทะบุตร 3. […]

8 ม.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 01/22 “ASA Journal Cover 01 ”

23/12/2021

  ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 01/22 “ASA Journal Cover 01” วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage และช่อง YouTube สมาคมฯ วิทยากร โดย 1. คุณวรา จิตรประทักษ์ Head of Design บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด 2. คุณจริยาวดี เลขะวัฒนะ สถาปนิก ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สถาปนิกคิดดี ดำเนินรายการ โดย 1. […]