24 เม.ย. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/64 “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ (Mechanical Parking)”

19/03/2021

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (495 kB)กำหนดการจัดงาน (285 kB)2021-04-24-PR_Material-Info-Seminar_Mechanical-Parking (585 kB)

8 พ.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/64 หัวข้อ “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design สำหรับพื้นที่สาธารณะ”

19/03/2021

ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สนในสมัครเต็มจำนวนที่เปิดรับ ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อ-เบอร์โทร สำหรับเป็นรายชื่อสำรองได้ที่ โทร. 02-3196555 ต่อ 202 กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการจัดงาน (192 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (224 kB)

24 เม.ย. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/64 “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ (Mechanical Parking)”

11/03/2021

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

20 มี.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4/64 “รู้ไว้ใช่ว่า ปัญหางานก่อสร้าง (อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ)”

09/02/2021

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (495 kB)กำหนดการจัดงาน (264 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (593 kB)