8 พ.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/64 หัวข้อ “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design สำหรับพื้นที่สาธารณะ”

19/03/2021

ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ! สืบเนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เกิดขึ้นระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นไปตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อีกทั้งประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มเติมรวมถึงข้อปฎิบัติต่าง ๆ นั้น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/64 ISA Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-64 : “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design สำหรับพื้นที่สาธารณะ” วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ […]

24 เม.ย. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/64 “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ (Mechanical Parking)”

11/03/2021

ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ! สืบเนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เกิดขึ้นระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นไปตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/64 ISA Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 3-64 : “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ (Mechanical Parking)” วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 11:40 น. ณ ห้องประชุมพระสาโรชรัตนนิมมานก์ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด หากสถานการณ์ดีขึ้นและได้กำหนดวันจัดกิจกรรมแล้ว ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป […]

20 มี.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4/64 “รู้ไว้ใช่ว่า ปัญหางานก่อสร้าง (อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ)”

09/02/2021

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (495 kB)กำหนดการจัดงาน (264 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (593 kB)