26 ม.ค. 65 | ISA Dinner Talk Series 2022 ครั้งที่ 01/65 “กว่าจะเป็น SUPERHOUSE”

19/01/2022

Early Registration ปิดรับลงทะเบียน Walk-in Ticket (for ASA member) สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและต้องการเข้าร่วมงาน 100 บาทต่อคน Walk-in Ticket (for non member) สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ 500 บาทต่อคน (จำกัดจำนวน)   ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Dinner Talk Series […]

19 ก.พ. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/65 “ประตูต้องมีอุปกรณ์”

19/01/2022

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/65 ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 2-65 “ประตูต้องมีอุปกรณ์” ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ด้านวัสดุ และการก่อสร้างแบบออนไลน์ โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ การสัมมนาข้อมูลเรื่องราวอุปกรณ์ประตู กุญแจล็อก บานพับ DOOR CLOSER EXIT DEVICE และอุปกรณ์อื่น […]

29 ม.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 03/22 : “สนทนาภาษาใหม่ของการออกแบบโรงพยาบาล การประกวดแบบแนวความคิด ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา ระดับนักศึกษา”

19/01/2022

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 03/22 “สนทนาภาษาใหม่ของการออกแบบโรงพยาบาล การประกวดแบบแนวความคิด ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา ระดับนักศึกษา” วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage และช่อง YouTube […]

8 ม.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 01/22 “ASA Journal Cover 01 ”

23/12/2021

  ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 01/22 “ASA Journal Cover 01” วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage […]

11 ธ.ค. 64 | ASA Talks Series 11/21 “การอนุรักษ์และพัฒนา สถานีหัวลำโพง”

30/11/2021

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 11/21 “การอนุรักษ์และพัฒนา สถานีหัวลำโพง” วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม  2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage และช่อง YouTube สมาคมฯ […]

27 พ.ย. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 04/21″ The Science behind Architectural Silicone “

18/11/2021

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต นักศึกษา สถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม ISA Material Info Online 04/21 “The Science behind Architectural Silicone” วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00น. Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage […]

30 ต.ค. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 03/21 “รู้รอบเรื่องกระจก”

08/10/2021

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ข้อมูลวัสดุกระจกในงานสถาปัตยกรรม บอกเล่าเรื่องราวรายละเอียดวัสดุ การใช้งานและนวัตกรรม รวมถึงกรณีศุกษาที่น่าสนใจ ISA MATERIAL INFO ONLINE 03/21 “รู้รอบเรื่องกระจก” วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. สัมมนาฟรี Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

2 ต.ค. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 02/21 “TOTO UNIVERSAL DESIGN WITH NEW NORMAL (TOUCHLESS)”

09/09/2021

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ   ISA MATERIAL INFO ONLINE 02/21 “TOTO UNIVERSAL DESIGN WITH NEW NORMAL (TOUCHLESS)”   ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 – […]

18 ก.ย. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 01/21 THS PARKING SOLUTIONS ชวนคิด ชวนคุย “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ”

09/09/2021

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ด้านวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ISA MATERIAL INFO ONLINE 01/21 THS PARKING SOLUTIONS ชวนคิด ชวนคุย “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ” 1. Why do we need “Mechanical Parking System”? 2. How difference of […]

8 พ.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/64 หัวข้อ “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design สำหรับพื้นที่สาธารณะ”

19/03/2021

ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ! สืบเนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เกิดขึ้นระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นไปตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อีกทั้งประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มเติมรวมถึงข้อปฎิบัติต่าง ๆ นั้น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ […]