11 ธ.ค. 64 | ASA Talks Series 11/21 “การอนุรักษ์และพัฒนา สถานีหัวลำโพง”

30/11/2021

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 11/21 “การอนุรักษ์และพัฒนา สถานีหัวลำโพง” วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม  2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage และช่อง YouTube สมาคมฯ วิทยากร โดย 1. รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / นายกสมาคมนักผังเมืองไทย 2. ผศ.ปริญญา ชูแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3. รศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 4. ดร.วสุ โปษยะนันทน์ ประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ […]

27 พ.ย. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 04/21″ The Science behind Architectural Silicone “

18/11/2021

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต นักศึกษา สถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม ISA Material Info Online 04/21 “The Science behind Architectural Silicone” วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00น. Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage และช่องยูทูบสมาคมสถาปนิกสยามฯ วิทยากรรับเชิญ โดย คุณพีรพล จิรายุเจริญศักดิ์ Dow Chemical Thailand ผู้ดำเนินรายการ โดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ คุณปฏิกร ณ สงขลา สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

30 ต.ค. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 03/21 “รู้รอบเรื่องกระจก”

08/10/2021

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ข้อมูลวัสดุกระจกในงานสถาปัตยกรรม บอกเล่าเรื่องราวรายละเอียดวัสดุ การใช้งานและนวัตกรรม รวมถึงกรณีศุกษาที่น่าสนใจ ISA MATERIAL INFO ONLINE 03/21 “รู้รอบเรื่องกระจก” วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. สัมมนาฟรี Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage และช่องยูทูบสมาคมสถาปนิกสยามฯ วิทยากรรับเชิญ คุณวิโรจน์ ตั้งปริมณฑล จาก TYK Glass CO.,Ltd. ผู้ดำเนินรายการ คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ และ คุณปฏิกร ณ สงขลา สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

2 ต.ค. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 02/21 “TOTO UNIVERSAL DESIGN WITH NEW NORMAL (TOUCHLESS)”

09/09/2021

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ   ISA MATERIAL INFO ONLINE 02/21 “TOTO UNIVERSAL DESIGN WITH NEW NORMAL (TOUCHLESS)”   ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น.   สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง Google Meet โดยผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียน เพื่อรับลิ้งค์เข้าร่วมการสัมมนาผ่านทางอีเมล ผู้ให้ความรู้ และสนับสนุนรายการโดย บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินรายการ คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ และคุณปฏิกร ณ สงขลา   **ลิ้งค์สำหรับการลงทะเบียน : https://forms.gle/gQRocJvimRftrNzRA […]

18 ก.ย. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 01/21 THS PARKING SOLUTIONS ชวนคิด ชวนคุย “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ”

09/09/2021

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ด้านวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ISA MATERIAL INFO ONLINE 01/21 THS PARKING SOLUTIONS ชวนคิด ชวนคุย “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ” 1. Why do we need “Mechanical Parking System”? 2. How difference of each parking system? in the term of cost and space required. 3. Other aspects of selecting system. 4. Profit from GFA 5. Thai Law relate […]

8 พ.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/64 หัวข้อ “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design สำหรับพื้นที่สาธารณะ”

19/03/2021

ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ! สืบเนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เกิดขึ้นระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นไปตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อีกทั้งประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มเติมรวมถึงข้อปฎิบัติต่าง ๆ นั้น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/64 ISA Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-64 : “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design สำหรับพื้นที่สาธารณะ” วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ […]

24 เม.ย. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/64 “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ (Mechanical Parking)”

11/03/2021

ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ! สืบเนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เกิดขึ้นระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นไปตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/64 ISA Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 3-64 : “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ (Mechanical Parking)” วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 11:40 น. ณ ห้องประชุมพระสาโรชรัตนนิมมานก์ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด หากสถานการณ์ดีขึ้นและได้กำหนดวันจัดกิจกรรมแล้ว ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป […]

20 มี.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4/64 “รู้ไว้ใช่ว่า ปัญหางานก่อสร้าง (อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ)”

09/02/2021

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (495 kB)กำหนดการจัดงาน (264 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (593 kB)

23 ม.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/64 “กับงานตกแต่งภายในรัฐสภาแห่งใหม่”

25/12/2020

ประกาศขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ! ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่และได้มีข้อกำหนดการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/64 ISA Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-64 : “กับงานตกแต่งภายในรัฐสภาแห่งใหม่” วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมพระสาโรชรัตนนิมมานก์ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (526 kB)กำหนดการ (127 kB)

17 ต.ค. 63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 7/63 “Construction Details 2 – Working with Steel”

19/08/2020

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (496 kB)กำหนดการจัดงาน (102 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (428 kB)