22 ส.ค. 63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4/63 “Aluminium Cladding”

24/07/2020

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (492 kB)กำหนดการ (169 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (486 kB)

18 ม.ค. 63 | ASA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/63 “คุยกระจายป้ายสีอาคาร 3”

26/11/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (492 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (470 kB)กำหนดการ (126 kB)

2 พ.ย.62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 17/62 “Construction Details#1”

28/08/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (492 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (457 kB)กำหนดการ (161 kB)

24 ส.ค.62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 13/62 “วัสดุกันไฟเพื่อความปลอดภัยในอาคาร”

17/06/2019

  แบบตอบรับลงทเบียน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทเบียน (485 kB)2019-08-24-PR_materialinfo.seminar.fireproofing (489 kB)กำหนดการ (140 kB)

25 พ.ค. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 8/62 “WATERPROOFING 4”

18/04/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (485 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (457 kB)กำหนดการ (189 kB)

22 มิ.ย. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 7/62 “ภูมิสถาปัตย์รัฐสภา”

08/03/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (485 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (374 kB)2019-06-22-กำหนดการ materialinfo.seminar.landscape material (256 kB)

23 มี.ค.62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4/62 “Selected Green Material”

24/01/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (485 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (481 kB)2019-03-23-กำหนดการ-materialinfo.seminar.green-material1 (238 kB)

26 ม.ค. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/62 “Façade & Maintenance”

06/12/2018

Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-62 ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการ (299 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (716 kB)

20 ต.ค.61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 15/61 “แหงนคอตั้งบ่าจะดูหลังคา”

30/08/2018

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการ Attachments กำหนดการ (326 kB)แบบตอบรับลงทะเบียน (507 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (599 kB)

23 ส.ค. 61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 13/61 “สุขา (ภัณฑ์) อยู่หนใด?”

26/06/2018

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการ Attachments ใบประชาสัมพันธ์ (566 kB)กำหนดการ (382 kB)แบบตอบรับลงทะเบียน (507 kB)