24 เม.ย. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/64 “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ (Mechanical Parking)”

11/03/2021

ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ! สืบเนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เกิดขึ้นระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นไปตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/64 ISA Building Materials Lecture […]

20 มี.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4/64 “รู้ไว้ใช่ว่า ปัญหางานก่อสร้าง (อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ)”

09/02/2021

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (495 kB)กำหนดการจัดงาน (264 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (593 kB)

23 ม.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/64 “กับงานตกแต่งภายในรัฐสภาแห่งใหม่”

25/12/2020

ประกาศขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ! ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่และได้มีข้อกำหนดการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/64 ISA Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-64 : “กับงานตกแต่งภายในรัฐสภาแห่งใหม่” วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – […]

17 ต.ค. 63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 7/63 “Construction Details 2 – Working with Steel”

19/08/2020

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (496 kB)กำหนดการจัดงาน (102 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (428 kB)

22 ส.ค. 63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4/63 “Aluminium Cladding”

24/07/2020

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (492 kB)กำหนดการ (169 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (486 kB)

18 ม.ค. 63 | ASA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/63 “คุยกระจายป้ายสีอาคาร 3”

26/11/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (492 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (470 kB)กำหนดการ (126 kB)

2 พ.ย.62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 17/62 “Construction Details#1”

28/08/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (492 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (457 kB)กำหนดการ (161 kB)

24 ส.ค.62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 13/62 “วัสดุกันไฟเพื่อความปลอดภัยในอาคาร”

17/06/2019

  แบบตอบรับลงทเบียน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทเบียน (485 kB)2019-08-24-PR_materialinfo.seminar.fireproofing (489 kB)กำหนดการ (140 kB)

25 พ.ค. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 8/62 “WATERPROOFING 4”

18/04/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (485 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (457 kB)กำหนดการ (189 kB)

22 มิ.ย. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 7/62 “ภูมิสถาปัตย์รัฐสภา”

08/03/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (485 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (374 kB)2019-06-22-กำหนดการ materialinfo.seminar.landscape material (256 kB)