26 ม.ค. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/62 “Façade & Maintenance”

06/12/2018

Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-62 ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการ (299 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (716 kB)

20 ต.ค.61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 15/61 “แหงนคอตั้งบ่าจะดูหลังคา”

30/08/2018

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการ Attachments กำหนดการ (326 kB)แบบตอบรับลงทะเบียน (507 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (599 kB)

23 ส.ค. 61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 13/61 “สุขา (ภัณฑ์) อยู่หนใด?”

26/06/2018

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการ Attachments ใบประชาสัมพันธ์ (566 kB)กำหนดการ (382 kB)แบบตอบรับลงทะเบียน (507 kB)