14 พ.ย. 63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 8/63 “TOTO Washlet Factory Tour”

24/09/2020

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการจัดงาน (103 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (338 kB)แบบตอบรับเข้าร่วมงาน (536 kB)

19 ก.ย.63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/63 “knauf & Hafele”

23/07/2020

  แผนที่การเดินทาง MAP Knauf Q House   MAP Hafele Sukhumvit 64 แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา (536 kB)กำหนดการจัดงาน (128 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (575 kB)

1 ส.ค. 63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/63 “Chao Praya Sky Park”

16/07/2020

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวน กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   Attachments กำหนดการ (121 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (269 kB)

22 ก.พ. 63 | ASA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/63 หัวข้อ “Stone & Steel”

16/12/2019

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน สามารถลงชื่อสำรองได้ที่เบอร์ 02-319-6555 ต่อ 202 (กรณีมีผู้เข้าอบรมที่สมัครไว้ได้ทำการยกเลิก) กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการ (162 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (548 kB)

21 พ.ย. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 19/62 “ดูบ้าน SCG Heim”

18/10/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการดูงาน Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (531 kB)กำหนดการดูงาน (139 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (310 kB)

14 ธ.ค.62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 20/62 “เชื่อมโยงการเดินทางที่สถานีกลางบางซื่อ”

11/09/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (525 kB)กำหนดการ (151 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (392 kB)

28 ก.ย. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 14/62 “เปิดบ้านเขียว ๆ เงินมาธุรกิจ”

17/06/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการ (147 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (435 kB)แบบตอบรับลงทะเบียน (525 kB)

20-21 ก.ค. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 11/62 “เยือนโรงงานสุขภัณฑ์ TOTO”

07/05/2019

ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการดูงาน Attachments กำหนดการดูงาน (199 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (329 kB)

15 มิ.ย. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/62 “เรื่องหิน ๆ ที่เขาใหญ่”

26/02/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการดูงาน Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (526 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (471 kB)กำหนดการดูงาน (138 kB)

23 ก.พ. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/62 “ไปดูจระเข้”

24/12/2018

ใบประชาสัมพันธ์ แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการดูงานจระเข้ Attachments ใบประชาสัมพันธ์ (1005 kB)แบบตอบรับลงทะเบียน (548 kB)กำหนดการดูงานจระเข้ (185 kB)