20-21 ก.ค. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 11/62 “เยือนโรงงานสุขภัณฑ์ TOTO”

07/05/2019

ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการดูงาน Attachments กำหนดการดูงาน (199 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (329 kB)

15 มิ.ย. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/62 “เรื่องหิน ๆ ที่เขาใหญ่”

26/02/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการดูงาน Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (526 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (471 kB)กำหนดการดูงาน (138 kB)

23 ก.พ. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/62 “ไปดูจระเข้”

24/12/2018

ใบประชาสัมพันธ์ แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการดูงานจระเข้ Attachments ใบประชาสัมพันธ์ (1005 kB)แบบตอบรับลงทะเบียน (548 kB)กำหนดการดูงานจระเข้ (185 kB)

24 พ.ย. 61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 17/61 “ก้าวใหม่ที่โรงงานกระจก AGC”

19/10/2018

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน กำหนดการดูงาน ใบประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการดูงาน (473 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (473 kB)

22 ก.ย.61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 14/61 “ดูงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่”

27/08/2018

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการดูงาน Attachments ใบประชาสัมพันธ์ (858 kB)กำหนดการดูงาน (407 kB)

21 ก.ค. 61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 10-61 “Visit Practika Induztrial Cuztomization”

30/05/2018

ใบประชาสัมพันธ์ แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการดูงาน Attachments ใบประชาสัมพันธ์ (522 kB)แบบตอบรับลงทะเบียน (549 kB)กำหนดการดูงาน (283 kB)