24 พ.ย. 61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 17/61 “ก้าวใหม่ที่โรงงานกระจก AGC”

19/10/2018

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน กำหนดการดูงาน ใบประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการดูงาน (473 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (473 kB)

22 ก.ย.61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 14/61 “ดูงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่”

27/08/2018

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการดูงาน Attachments ใบประชาสัมพันธ์ (858 kB)กำหนดการดูงาน (407 kB)

21 ก.ค. 61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 10-61 “Visit Practika Induztrial Cuztomization”

30/05/2018

ใบประชาสัมพันธ์ แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการดูงาน Attachments ใบประชาสัมพันธ์ (522 kB)แบบตอบรับลงทะเบียน (549 kB)กำหนดการดูงาน (283 kB)