ประกาศผลการประกวดแนวความคิดการออกแบบ “ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา” รอบที่ 2


ผู้ชนะเลิศ
รหัส RAMA1083 บริษัท เวสสุ คอลลาบอเรชั่น จำกัด

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รหัส RAMA 1072 บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รหัส RAMA 1009 บริษัท ชาน เอ แอนด์ ดี จำกัด

รางวัลชมเชย
รหัส RAMA 1034 บริษัท สถาปนิก ดีเอ็มโอ จำกัด

รางวัลชมเชย
รหัส RAMA 1022 บริษัท โปรเกรสซีฟ บิลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
Facebook
Twitter
LinkedIn