อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

โรงภาพยนตร์เฉลิมธานี

โรงภาพยนตร์เฉลิมธานี

ที่ตั้ง ตลาดนางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ครอบครอง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2461

ประวัติ

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2554 โรงภาพยนตร์เฉลิมธานี เป็นอาคารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่เปิดฉายภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2461โดยบริษัทภาพยนตร์พัฒนากร เมื่อแรกเปิดกิจการใช้ชื่อว่า โรงหนังนางเลิ้ง ต่อมาในปี พ.ศ.2462บริษัทภาพยนตร์พัฒนากรได้รวมกิจการกับบริษัทรูปยนตร์กรุงเทพ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นสยามภาพยนตร์ บริษัทดำเนินกิจการมาจนถึงปี พ.ศ.2475 จึงได้ขายกิจการให้กับ บริษัท สหศีนิมา จำกัด ซึ่งเป็นเป็นบริษัทค้าภาพยนตร์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และโรงหนังนางเลิ้งได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงภาพยนตร์เฉลิมธานี ซึ่งได้ดำเนินการฉายภาพยนตร์มาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นบริษัท สหศีนิมา จำกัด ได้ให้เอกชนมาเช่าช่วงดำเนินกิจการโรงภาพยนตร์แห่งนี้จนถึงปี พ.ศ. 2537 โรงภาพยนตร์เฉลิมธานีจึงได้หยุดการฉายภาพยนตร์ลง เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ หลังจากที่ได้ยืนหยัดฉายภาพยนตร์มาเป็นเวลาถึง 76 ปี

ปัจจุบันบริษัทเอกชนได้เช่าทำเป็นโกดังเก็บของ สภาพปัจจุบันของโรงภาพยนตร์เฉลิมธานี เป็นอาคารโครงสร้างไม้ซึ่งเป็นลักษณะของโรงภาพยนตร์มาตรฐานสมัยรัชกาลที่ 6 ผนังชั้นล่างและห้องฉายภาพยนตร์ชั้นบนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังชั้นบนเป็นผนังไม้ตีตามนอนประตูและหน้าต่างเป็นไม้โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ พาดช่วงเสาขนาด 20 เมตร มุงด้วยสังกะสี ฝ้าเพดานเป็นกระดานอัดวัสดุป้องกันเสียงสะท้อนใช้ลังกระดาษสำหรับวางไข่บุผนังด้านในของโรงภาพยนตร์ เก้าอี้นั่งชมภาพยนตร์ทั้งหมดถูกถอดออก สภาพของอาคารโดยทั่วไปอยู่ในสภาพทรุดโทรม สำหรับลานคอนกรีตด้านหน้าโรงภาพยนตร์เฉลิมธานีเป็นพื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ

ปัจจุบัน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และชุมชนนางเลิ้งยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการอนุรักษ์และพัฒนา โรงภาพยนตร์เฉลิมธานีซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

 

 

Chalerm Thani Theater

Location Nang Loeng Market, Nakhon Sawan Road, Kwaeng Wat Sommanut, Khet Pom Prap Sattru Phai, Bangkok

Proprietor The Crown

Property Bureau

Date of Construction 1918

Conservation Awarded 2011 History

History

Chalerm Thani Theater is a building with a long history from the opening movie for the first time on 18 December 1918 by Pattakorn Movie Co. Ltd. Formerly, it was named “Nang Loeng Theater”. In 1933, it was sold to Saha Cinema Co. Ltd. of the Crown Property Bureau and renamed as “Chalerm Thani Theater”. After that, a private company leased the theater. The operating was ended in 1994 due to economic reasons. The screening had been performed for 76 years. Presently, it is used as a warehouse by a private company.

The theater is a wooden building of which the design is in a typical style of the theater in the reign of King Rama VI. The wall of the first floor and the wall of the screening room on the upper floor are made of masonry brick. The doors, the windows, the wall of the upper floor and the roof structure are woodwork. The ceiling is compression board while the acoustic material is made of paper cases for packing eggs. All chairs were removed. The general condition of the building is in disrepair.

Presently, the Crown Property Bureau and Nang Loeng Community do not have a clear policy on the conservation and development of Chalerm Thani Theater, which is another important place of Thai film history.