อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ที่ตั้ง วงเวียนหลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2479

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2554

ประวัติ

อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ หรืออนุสาวรีย์ปรากบฏ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดช ซึ่งเกิดขึ้น ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2476 ภายในอนุสาวรีย์ได้บรรจุอัฐิของทหารทั้ง 17 นาย ที่เสียชีวิตในคราวนั้น โดยพระเจ้า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2479

รูปทรงของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากเสาเทินรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่กึ่งกลางภายในเมรุเผาศพทหารทั้ง 17 นาย กลางท้องสนามหลวงระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 โดยอนุสาวรีย์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ เรียบง่าย ไม่มีลวดลายประดับตกแต่งที่ซับซ้อน ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้สัญลักษณ์ พานรัฐธรรมนูญเป็นองค์ประกอบหลักของการออกแบบ ที่สำคัญคือ มีการทำรูปประติมากรรมนูนสูงเป็นรูปชาวบ้านสามัญชนที่ไม่ใช่กษัตริย์หรือชนชั้นปกครองอย่างที่เคยเป็นมา

ปัจจุบัน กรมทางหลวงกำลังดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งโครงการนี้ได้ส่งผลกระทบ ถึงทัศนียภาพโดยรวมของอนุสาวรีย์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การทำงานอย่างเต็มความสามารถของทีมงานทำให้การปรับปรุงอาคารสามารถรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเอาไว้ได้

 

 

 

Monument of Constitution Protection

Location Laksi Circle, Khet Bang Khen, Bangkok

Date of Construction 1936

Conservation Awarded 2011

History

Monument of Constitution Protection or Monument of the People Revolution was built to commemorate the defeat of BoworadetRebellion on 11 October 1933. The monument contains the ashes of 17 soldiers who died in the battle. The open ceremony was arranged on 15 October 1936.

The design of the monument is assumed to have an influence from the pillar supporting the Constitution located at the center of the mound in the middle of the funeral pyre of the 17 soldiers at Sanam Luang from 17 to 19 February 1933. The art style of the monument is in modern style with simplicity. It is the first monument in Thailand appearing the Constitution on a tray as the major element. Besides, it is remarkable of the design is a high relief sculpture of ordinary people, which is not the king or the ruling class as before.

Presently, the Highways Department is building a fly-over bridge in the area of the monument. This project will affect to the overall view of the monument, which is an important building in the history and architecture of the nation.