ASA CREW Journal 12 / 2019

Aging Society

กระแส Aging Society หรือสังคมผู้สูงวัยได้รับการพูดถึงมาสักพักใหญ่แล้วในบ้านเรา เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 หรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ในวงการสถาปัตยกรรมมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เราจะเตรียมพร้อมรับมือทำความเข้าใจและมองหาโอกาสใหม่ๆ กับปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไร

ASA CREW ฉบับนี้ เราหยิบประเด็นเหล่านี้มานำเสนอ นอกจากคอลัมน์ Feature ที่นำเสนอหัวข้อ ‘Aging Society: ปรากฏการณ์สูงวัยครองเมือง เคลื่อนโลก’ ที่จะพาคุณผู้อ่านไปสำรวจสถานการณ์สังคมผู้สูงวัยในประเทศต่างๆ ในส่วนคอลัมน์ Roundtable Talk เรายังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะประชากรและสถาปนิกมานั่งล้อมวงคุยกันในประเด็น “สังคมสูงวัย” ที่กำลังเป็นปรากฏการณ์ในบ้านเรา รวมไปถึงแนะนำโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย เชิญพลิกอ่านกันได้เลยครับ

ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์

บรรณาธิการบริหาร