กฎหมายอาคาร

ข่าวกฏหมาย (* กฎหมายใหม่ๆ จะมีให้ดูและดาวน์โหลดในหน้าข่าวกฎหมายก่อนเสมอ *)
กฎหมายใช้บ่อย (หนังสือคู่มือการใช้กฎหมายอาคารเพื่อการออกแบบ และ เอกสารกฎหมายใช้บ่อย)


คลิกที่นี่เพื่อดูรายการอัปเดตสำหรับ กฎหมายใช้บ่อย 2566 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายการอัปเดตสำหรับเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ปกสีเขียว

บริการอัพเดทกฎหมายอาคาร


  • กรณีมีปัญหาในการเปิดหน้าเว็บ แล้วจอภาพไม่แสดงผลใดๆ ให้ลอง Refresh จนหน้าเว็บปรากฏ
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: bric@asa.or.th