Show Menu

ข่าวกฏหมาย (* กฎหมายใหม่ๆ จะมีให้ดูและดาวน์โหลดในหน้าข่าวกฎหมายก่อนเสมอ *)


คลิกที่นี่เพื่อดูรายการอัพเดทสำหรับ กฎหมายใช้บ่อย รุ่นเก่า

สำหรับเอกสารกฎหมายใช้บ่อยรุ่นเก่า ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ให้ดูรายการอัพเดทสำหรับ กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)


บริการอัพเดทกฎหมายอาคาร


  • กรณีมีปัญหาในการเปิดหน้าเว็บ แล้วจอภาพไม่แสดงผลใดๆ ให้ลอง Refresh จนหน้าเว็บปรากฏ
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com