กฎหมายใช้บ่อย 2566

 

 

หนังสือกฎหมายใช้บ่อย เรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารได้อย่างชัดเจนขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอประเด็นหัวข้อต่างๆ ในกฎหมายที่สถาปนิกควรจะต้องรู้ ต้องใช้บ่อยๆ หรือเกิดคำถามและข้อสงสัยในการตีความขึ้นบ่อยครั้ง มาอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายขึ้น
เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิกใหม่ นิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรม และใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบอาคารที่จะต้องทำให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ไม่คุ้นเคยกับบรรดาตัวบทกฎหมายซึ่งนอกจากจะมีเป็นจำนวนมากแล้ว ยังอาจสลับซับซ้อนและเข้าใจยากอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์กับสถาปนิกที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพื่อทบทวนและเป็นคู่มือที่สามารถหยิบมาเปิดอ่านทำความเข้าใจได้เสมอๆ
กฎหมายใช้บ่อย 2566 นี้ เป็นการอัปเดตและปรับปรุงมาจากเวอร์ชั่นที่ 2 ซึ่งออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับเป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมทั้งเนื้อหาสาระและรูปแบบให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารกฎหมายใช้บ่อย แม้จะจัดทำขึ้นคู่เคียงกับหนังสือกฎหมายใช้บ่อยให้ใช้เปิดควบคู่กัน แต่ประโยชน์หลักในระยะยาวคือการเป็นเอกสารอ้างอิงด้านกฎหมายอาคารที่สามารถเปิดค้นคว้าได้สะดวก เพราะเป็นการนำเอาเฉพาะกฎหมายบางฉบับ หรือบางส่วนของกฎหมายบางฉบับที่สถาปนิกต้องใช้บ่อยๆ ในปัจจุบันซึ่งค่อนข้างครอบคลุมการออกแบบในเกือบทุกประเภทอาคาร มารวบรวมไว้ในรูปแบบที่สะดวกต่อการจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสาร
เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ไม่เพียงมีกฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับสำคัญๆ อาทิเช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 55, 33, 39 ฯลฯ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร แต่ยังประกอบด้วยกฎหมายและเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และใช้บ่อย เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แผนที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกเพราะประกอบด้วยแผนผังสีซึ่งเป็น key map และหน้าแผนผังขยายขนาด A4 พร้อมตารางสรุปข้อกำหนดที่มีรายละเอียดครบถ้วนขนาด A3 และตารางสรุปข้อกำหนดเฉพาะประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้บ่อยขนาด A4 ให้เลือกใช้
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กฎหมายทุกฉบับเป็นฉบับที่อัปเดตล่าสุดถึงวันที่เริ่มจำหน่าย หรือแม้หลังจากนั้น หากมีการปรับปรุงแก้ไข ก็สามารถติดตามอัปเดตด้วยตนเองได้จากเว็บไซต์ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ

หนังสือกฎหมายใช้บ่อย 2566 และเอกสารกฎหมายใช้บ่อย จะเริ่มวางจำหน่ายในงานสถาปนิก’66 วันที่ 25-30 เมษายน 2566 เปิดให้เฉพาะสมาชิกสมาคมฯได้สั่งจองล่วงหน้าในราคาพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 17 เมษายน 2566 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ

 

สั่งจองล่วงหน้าเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ 1 มี.ค.-17 เม.ย. 66
จำกัดท่านละ 1 set (เพิ่มหนังสือและเอกสารได้อีกอย่างละ 1 เล่ม)
570.- บาท /Set หนังสือกฎหมายใช้บ่อย + เอกสารกฎหมายใช้บ่อย
320.- บาท /หนังสือกฎหมายใช้บ่อย
280.- บาท /เอกสารกฎหมายใช้บ่อย

*ค่าจัดส่งไปรษณีย์ รายการละ 50 บาท (สั่งทั้ง 3 รายการ ค่าจัดส่งรวม 100 บาท)
หรือสามารถรับได้ที่งานสถาปนิก’66 /สมาคมสถาปนิกสยามฯ

โอนเงินเข้าบัญชี
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทียมร่วมมิตร
เลขที่ 713-2-02232-6

กรอกข้อมูลสมาชิกฯและยืนยันการชำระเงิน
ในแบบฟอร์มตาม link นี้

https://forms.gle/349FXwok3XMs5xyQ9