ข่าวกฎหมาย

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #2/66

Sep 18, 25661 min read

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #2/66 15 ก.ย. 2566 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำต้นฉบับของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” เพื่อส่งโรงพิมพ์ ทำให้เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด C3 ซึ่งควรจะเป็นเอกสารรหัส bcmr68e-64…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร

Sep 8, 25664 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร 6 ก.ย. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

Sep 1, 25662 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 31 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดฐานรากและพื้นดินที่รองรับอาคาร

Sep 1, 25662 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดฐานรากและพื้นดินที่รองรับอาคาร 31 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566…

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของโรงแรม

Aug 31, 25665 min read

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของโรงแรม 30 ส.ค. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประเกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566…