อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #4/66

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #4/66
27 ต.ค. 2566

ตามที่ได้มีการออก
1) กฎกระทรวง กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566
2) กฎกระทรวง กำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
และ
3) กฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
โดยจะเป็นการยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด A10 เป็นเอกสารใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ชุด A10, A10-2 และ A10-3

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัปเดตเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้:
a10_bcmr70f-66.pdf
a10.2_bcmr70g-66.pdf
a10.3_bcmr70h-66.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร

Facebook
Twitter
LinkedIn