ข่าวล่าสุด

โครงการประกวดผลงานออกแบบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย "Student Design Competition 2024"

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 4 สมาคมวิชาชีพ จัดโครงการประกวด ผลงานออกแบบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Student Design Competition”…

Road Network Development Project in...

For more information : https://www.dpwh.gov.ph Email : gregorio.ma_victoria@dpwh.gov.ph 

ประชุมไตรภาคี ( ASA + ACT...

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดประชุมความร่วมมือไตรภาคี ประกอบด้วย 3 องค์กร…

ชุดคู่มือการจัดทำขอบเขต TOR งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปการ จัดทำ ชุดคู่มือการจัดทำขอบเขต TOR งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ ปี…

bluescope design competition 2024

นักออกแบบรุ่นใหม่ พลาดไม่ได้ ! . BlueScope Design Award 2024 The Next…

InfoComm Asia 2024

คณะผู้จัดงานแสดงสินค้า InfoComm Asia 2024 (IFASIA 2024) ได้จัดงาน InfoComm Asia 2024 ระหว่างวันที่…

ค้นหางาน

ค้นหางานที่เหมาะกับคุณง่ายๆ ผ่านหน้ารวบรวมงาน

หนังสือ - คู่มือ - มาตรฐาน

3. คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก
1. คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Collective Language : Asian Contemporary Architecture