งานสถาปนิก

โครงการจ้างเหมา งานออกแบบระบบเรขศิลป์ นิทรรศการสมาคมสถาปนิกสยามฯ งานสถาปนิก ’67

Aug 31, 25661 min read

ใบตอบรับ_งานเรขศิลป์ EXPO2024_TOR เรขศิลป์(300866) EXPO24_เอกสารข้อมูลงาน(250823)

โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างงานนิทรรศการและงานอำนวยการประสานงานจัดนิทรรศการ งานสถาปนิก’67

Aug 30, 25661 min read

  EXPO2024_ภาคผนวก ก (300866) ใบตอบรับ_งานออกแบบ ก่อสร้างและอำนวยการ EXPO2023_TOR ออกแบบและก่อสร้าง(300866) ARC24_Floor Plan Update_20230823 ARC24_Floor Plan_Hall 7-8_Update (ASA_Booth)…