งานสถาปนิก

โครงการจ้างเหมา งานออกแบบระบบเรขศิลป์ นิทรรศการสมาคมสถาปนิกสยามฯ งานสถาปนิก ’67

Aug 31, 25661 min read

ใบตอบรับ_งานเรขศิลป์ EXPO2024_TOR เรขศิลป์(300866) EXPO24_เอกสารข้อมูลงาน(250823)

โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างงานนิทรรศการและงานอำนวยการประสานงานจัดนิทรรศการ งานสถาปนิก’67

Aug 30, 25661 min read

  EXPO2024_ภาคผนวก ก (300866) ใบตอบรับ_งานออกแบบ ก่อสร้างและอำนวยการ EXPO2023_TOR ออกแบบและก่อสร้าง(300866) ARC24_Floor Plan Update_20230823 ARC24_Floor Plan_Hall 7-8_Update (ASA_Booth)…

ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาการสร้างกลยุทธ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นิทรรศการและกิจกรรมสมาคมฯ งานสถาปนิก’67

Aug 25, 25661 min read

  ใบตอบรับ_งานประชาสัมพันธ์ TOR-ที่ปรึกษาการสร้างกลยุทธ์และผลิตสื่อ EXPO24_เอกสารข้อมูลงาน(250823)

นายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณและสรุปการจัดงานสถาปนิก’66

Jun 14, 25664 min read

งานสถาปนิก’66 หลังจากที่ประเทศไทยประกาศการผ่านพ้นโควิดอย่างเป็นทางการ ระยะห่างที่ทำให้ทุกคนในวงการออกแบบไม่ได้พบปะกันหลายปี ทางสมาคมฯจึงเกิดความคิดที่จะเชิญผู้คนจากทุกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม เข้ามาร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการกลับมาอยู่ด้วยกัน (Time of Togetherness) ความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญ ที่แสดงให้ผู้คนได้เข้าใจการทำงานออกแบบครบกระบวนการ พลังของวิชาชีพ และ ความสนุกสนานไมตรีในฐานะของเพื่อนพ้องแวดวงออกแบบ จึงเป็นที่มาของธีมงานในปีนี้ คือ…