งานสถาปนิก

งานสถาปนิกบูรพา’65 : แตกต่างอย่างกลมกลืน SPACE FOR ALL

Jul 8, 25651 min read

รายละเอียดโครงการ งานสถาปนิกบูรพา’65

ประกาศจัดจ้าง โครงการพัฒนาแบบและก่อสร้างงานนิทรรศการ ส่วนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานสถาปนิก’65

Feb 16, 25651 min read

TOR พัฒนาแบบและก่อสร้างงานนิทรรศการสมาคมฯ งานสถาปนิก 65   เอกสารแนบ 1. โครงการงานสถาปนิก’65 2. ผังพื้นที่การจัดงาน 3.แบบร่างนิทรรศการสมาคมสถาปนิกสยามฯ 4. แนวความคิดการออกแบบ CI งานสถาปนิก’65…

ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ มาสู่แนวคิดการจัดงานสถาปนิก’65

Dec 24, 25644 min read

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้สายพันธุ์พืช แมลง และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดำรงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้? การแก่งแย่งแข่งขัน เบียดเบียนเท่านั้นหรือที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอด? ในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตไม่ได้มีแต่เพียงการแก่งแย่งแข่งขันกัน แต่ตรงกันข้าม การแก่งแย่งแข่งขันเป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตท่ามกลางความสัมพันธ์แบบอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลในระบบนิเวศ หนึ่งในรูปแบบความสัมพันธ์ที่สำคัญคือ…

เจาะลึก แนวคิดการออกแบบ CI งานสถาปนิก’65

Dec 22, 25641 min read

เจาะลึก แนวคิดการออกแบบ งานสถาปนิก’65 ภายใต้คอนเซ็ปต์ – พึ่งพา – อาศัย ผ่านดีไซน์ของ ‘นนทวัฒน์ เจริญชาศรี’ หรือ หมู DUCTSTORE the…