งานสถาปนิก

สมาคมฯ จัดงานแถลงข่าวงานสถาปนิก’66 “ตำถาด : Time of Togetherness”

Jan 20, 25661 min read

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “งานสถาปนิก’66 ภายใต้แนวคิด ตำถาด : Time of Togetherness” ณ…