ASA Channel

“ข้อดีของเหล็กคือความเร็ว ความเที่ยงตรง น้ำหนักเบา แล้วก็องค์ประกอบของงานออกแบบสถาปัตย์ค่อนข้างดี ไม่ว่าจะเป็นผนัง เป็นพื้น เป็นหลังคา เป็น decorate เป็นเฟอร์นิเจอร์ ก็คือมัน blend ไปหมดน่ะครับ มันไม่จำเป็นต้องเป็นหลังคาแล้ว ผมเลยคิดว่าปีนี้โจทย์ที่ให้มาค่อนข้างเปิดกว้าง แล้วก็เราคงได้เห็นอะไรที่แตกต่างออกไปครับ”
.
คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design หนึ่งในคณะกรรมการของ BlueScope Design Award 2023 แชร์มุมมองเกี่ยวกับวัสดุเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีที่ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่บนหลังคาเสมอไป พร้อมกับพูดคุยถึงธีมการประกวดในปีนี้ “Beautiful Strength of Coated Steel” ซึ่งเปิดกว้างให้ทุกผลงานแสดง ‘ความสวย’ และ ‘ความแข็งแรง’ ของเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีได้อย่างเต็มที่
.
ร่วมเผยความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับเมทัลชีทไปกับ BlueScope Design Award 2023 เพียงส่งผลงานอาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีของ BlueScope เป็นส่วนประกอบ ชิงถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
.
ดูรายละเอียด เงื่อนไขการส่งผลงาน และสมัครได้ที่
https://bit.ly/45Vxipv
.
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3YWXZaU
หรือติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook ASA Platform
.
#BlueScope #bluescopedesignaward
#Architecture #Design #Award23
#ASAPlatform #ASA

“ข้อดีของเหล็กคือความเร็ว ความเที่ยงตรง น้ำหนักเบา แล้วก็องค์ประกอบของงานออกแบบสถาปัตย์ค่อนข้างดี ไม่ว่าจะเป็นผนัง เป็นพื้น เป็นหลังคา เป็น decorate เป็นเฟอร์นิเจอร์ ก็คือมัน blend ไปหมดน่ะครับ มันไม่จำเป็นต้องเป็นหลังคาแล้ว ผมเลยคิดว่าปีนี้โจทย์ที่ให้มาค่อนข้างเปิดกว้าง แล้วก็เราคงได้เห็นอะไรที่แตกต่างออกไปครับ”
.
คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design หนึ่งในคณะกรรมการของ BlueScope Design Award 2023 แชร์มุมมองเกี่ยวกับวัสดุเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีที่ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่บนหลังคาเสมอไป พร้อมกับพูดคุยถึงธีมการประกวดในปีนี้ “Beautiful Strength of Coated Steel” ซึ่งเปิดกว้างให้ทุกผลงานแสดง ‘ความสวย’ และ ‘ความแข็งแรง’ ของเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีได้อย่างเต็มที่
.
ร่วมเผยความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับเมทัลชีทไปกับ BlueScope Design Award 2023 เพียงส่งผลงานอาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีของ BlueScope เป็นส่วนประกอบ ชิงถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
.
ดูรายละเอียด เงื่อนไขการส่งผลงาน และสมัครได้ที่
https://bit.ly/45Vxipv
.
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3YWXZaU
หรือติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook ASA Platform
.
#BlueScope #bluescopedesignaward
#Architecture #Design #Award23
#ASAPlatform #ASA

0 0

YouTube Video VVVvbkE1Q1NuNG56bXpyVk01d0dTaUp3LjVJSGNGNDU0U0hj

คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design คณะกรรมการของ BlueScope Design Award 2023

34 views 22 กันยายน 2023 17:44

“ข้อดีของเหล็กคือความเร็ว ความเที่ยงตรง น้ำหนักเบา แล้วก็องค์ประกอบของงานออกแบบสถาปัตย์ค่อนข้างดี ไม่ว่าจะเป็นผนัง เป็นพื้น เป็นหลังคา เป็น decorate เป็นเฟอร์นิเจอร์ ก็คือมัน blend ไปหมดน่ะครับ มันไม่จำเป็นต้องเป็นหลังคาแล้ว ผมเลยคิดว่าปีนี้โจทย์ที่ให้มาค่อนข้างเปิดกว้าง แล้วก็เราคงได้เห็นอะไรที่แตกต่างออกไปครับ”
.
คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design หนึ่งในคณะกรรมการของ BlueScope Design Award 2023 แชร์มุมมองเกี่ยวกับวัสดุเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีที่ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่บนหลังคาเสมอไป พร้อมกับพูดคุยถึงธีมการประกวดในปีนี้ “Beautiful Strength of Coated Steel” ซึ่งเปิดกว้างให้ทุกผลงานแสดง ‘ความสวย’ และ ‘ความแข็งแรง’ ของเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีได้อย่างเต็มที่
.
ร่วมเผยความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับเมทัลชีทไปกับ BlueScope Design Award 2023 เพียงส่งผลงานอาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีของ BlueScope เป็นส่วนประกอบ ชิงถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
.
ดูรายละเอียด เงื่อนไขการส่งผลงาน และสมัครได้ที่
https://bit.ly/45Vxipv
.
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3YWXZaU
หรือติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook ASA Platform
.
#BlueScope #bluescopedesignaward
#Architecture #Design #Award23
#ASAPlatform #ASA
...

BlueScope และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสถาปนิกไทยร่วมส่งผลงานอาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีของ BlueScope เป็นส่วนประกอบ เข้าประกวดในโครงการ BlueScope Design Award 2023 ภายใต้ธีม “Beautiful Strength of Coated Steel” พร้อมชิงถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท
.
และโอกาสสุดพิเศษในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่
- คุณไพทยา บัญชากิติคุณ จาก ATOM Design
- คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design
- Mr.Adrian Costa จาก NH Architecture
.
ดูรายละเอียด เงื่อนไขการส่งผลงาน และสมัครได้ที่
https://bit.ly/45Vxipv
.
ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566
.
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3YWXZaU
หรือติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook ASA Platform
.
#BlueScope #bluescopedesignaward
#Architecture #Design #Award23
#ASAPlatform #ASA

BlueScope และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสถาปนิกไทยร่วมส่งผลงานอาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีของ BlueScope เป็นส่วนประกอบ เข้าประกวดในโครงการ BlueScope Design Award 2023 ภายใต้ธีม “Beautiful Strength of Coated Steel” พร้อมชิงถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท
.
และโอกาสสุดพิเศษในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่
- คุณไพทยา บัญชากิติคุณ จาก ATOM Design
- คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design
- Mr.Adrian Costa จาก NH Architecture
.
ดูรายละเอียด เงื่อนไขการส่งผลงาน และสมัครได้ที่
https://bit.ly/45Vxipv
.
ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566
.
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3YWXZaU
หรือติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook ASA Platform
.
#BlueScope #bluescopedesignaward
#Architecture #Design #Award23
#ASAPlatform #ASA

0 0

YouTube Video VVVvbkE1Q1NuNG56bXpyVk01d0dTaUp3LkpaVm1UeE5zMlU4

BlueScope Design Award 2023 ภายใต้ธีม “Beautiful Strength of Coated Steel”

13 views 22 กันยายน 2023 17:42

BlueScope และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสถาปนิกไทยร่วมส่งผลงานอาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีของ BlueScope เป็นส่วนประกอบ เข้าประกวดในโครงการ BlueScope Design Award 2023 ภายใต้ธีม “Beautiful Strength of Coated Steel” พร้อมชิงถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท
.
และโอกาสสุดพิเศษในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่
- คุณไพทยา บัญชากิติคุณ จาก ATOM Design
- คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design
- Mr.Adrian Costa จาก NH Architecture
.
ดูรายละเอียด เงื่อนไขการส่งผลงาน และสมัครได้ที่
https://bit.ly/45Vxipv
.
ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566
.
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3YWXZaU
หรือติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook ASA Platform
.
#BlueScope #bluescopedesignaward
#Architecture #Design #Award23
#ASAPlatform #ASA
...

Young Architects Talk Ep.04 | ASA Talk Series 2023

280 views 17 กันยายน 2023 00:33

ASA Talk Series 2023 “Young Architects Talk” ชวนมาฟังสถาปนิกรุ่นใหม่ ที่มีผลงานโดดเด่นจากทั่วประเทศ มาเล่าวิธีคิด แนวทางการทำงาน กระบวนการทำงาน ที่มาของผลงานออกแบบที่น่าสนใจกัน
Young Architects Talk Ep.04
.
พบกับสถาปนิกรุ่นใหม่ไฟแรง
1. คุณเดโชพล รัตนสัจธรรม จาก บริษัท ยงนาสตูดิโอ จำกัด
2. คุณพีระพงษ์ พรมชาติ จาก Housescape design lab
.
ดำเนินรายการ โดย
1. คุณวรพจน์ เตชะอำนวยสุข อนุกรรมการ สถาบันสถาปนิกสยาม (ISA)
2. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
#asatalksseries2023 #youngarchitectstalk #isaสถาบันสถาปนิกสยาม #สมาคมสถาปนิกสยาม
...

จากการประกวด ‘Publicity for the Project by Thai Architects’ 1st round ได้ผลการตัดสินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วทั้ง 4 ผลงาน สู่การต่อยอดเป็น Online Talk น่าฟัง Talk ครั้งแรกนี้จะชวนผู้ได้รับรางวัลที่ 4 ท่าน ทั้งรางวัล The Best และ Popular Vote จากหัวข้อ Light of Architecture มาเล่าถึง แนวคิด กระบวนการทำงาน ที่มาของงานที่ได้รับรางวัลกัน
.
พบกับสถาปนิกหน้าใหม่ทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาค
1.คุณพิพล ลิขนะไพศาล : Space Story Studio
2.คุณวรรัตน์ รัตนตรัย : Mitr Architects
3.คุณชิโนรส พันทวี : ร่มเย็น สตูดิโอ
4.คุณแทนไท มัฐผา : TANTAI ARCHITECTS CO., LTD.
.
ดำเนินรายการ โดย
.
อาจารย์สาโรช พระวงค์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
#ASATALKSERIES #สถาปนิก #Light_of_Architecture #Space_Story_Studio #Mitr_Architects #ร่มเย็นสตูดิโอ #ANTAI_ARCHITECTS

จากการประกวด ‘Publicity for the Project by Thai Architects’ 1st round ได้ผลการตัดสินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วทั้ง 4 ผลงาน สู่การต่อยอดเป็น Online Talk น่าฟัง Talk ครั้งแรกนี้จะชวนผู้ได้รับรางวัลที่ 4 ท่าน ทั้งรางวัล The Best และ Popular Vote จากหัวข้อ Light of Architecture มาเล่าถึง แนวคิด กระบวนการทำงาน ที่มาของงานที่ได้รับรางวัลกัน
.
พบกับสถาปนิกหน้าใหม่ทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาค

1.คุณพิพล ลิขนะไพศาล : Space Story Studio
2.คุณวรรัตน์ รัตนตรัย : Mitr Architects
3.คุณชิโนรส พันทวี : ร่มเย็น สตูดิโอ
4.คุณแทนไท มัฐผา : TANTAI ARCHITECTS CO., LTD.
.
ดำเนินรายการ โดย
.
อาจารย์สาโรช พระวงค์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
#ASATALKSERIES #สถาปนิก #Light_of_Architecture #Space_Story_Studio #Mitr_Architects #ร่มเย็นสตูดิโอ #ANTAI_ARCHITECTS

11 0

YouTube Video VVVvbkE1Q1NuNG56bXpyVk01d0dTaUp3LlR1emp5SXdRNlVv

ASA Talk: Publicity for the Project by Thai Architects’ 1st round

258 views 9 กันยายน 2023 12:22

จากการประกวด ‘Publicity for the Project by Thai Architects’ 1st round ได้ผลการตัดสินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วทั้ง 4 ผลงาน สู่การต่อยอดเป็น Online Talk น่าฟัง Talk ครั้งแรกนี้จะชวนผู้ได้รับรางวัลที่ 4 ท่าน ทั้งรางวัล The Best และ Popular Vote จากหัวข้อ Light of Architecture มาเล่าถึง แนวคิด กระบวนการทำงาน ที่มาของงานที่ได้รับรางวัลกัน
.
พบกับสถาปนิกหน้าใหม่ทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาค

1.คุณพิพล ลิขนะไพศาล : Space Story Studio
2.คุณวรรัตน์ รัตนตรัย : Mitr Architects
3.คุณชิโนรส พันทวี : ร่มเย็น สตูดิโอ
4.คุณแทนไท มัฐผา : TANTAI ARCHITECTS CO., LTD.
.
ดำเนินรายการ โดย
.
อาจารย์สาโรช พระวงค์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
#ASATALKSERIES #สถาปนิก #Light_of_Architecture #Space_Story_Studio #Mitr_Architects #ร่มเย็นสตูดิโอ #ANTAI_ARCHITECTS
...

ASA Talk Series 2023 “Young Architects Talk #03”

481 views 26 สิงหาคม 2023 12:45

Young Architects Talk Ep.03
.
พบกับสถาปนิกรุ่นใหม่ไฟแรง
1. คุณชยาลักษณ์ พีชะพัฒน์ / คุณรัญชน์ จักรสมิทธานนท์ จาก Only Human
2. คุณพุทธิพันธ์ อัศวกุล / คุณโชติรส เตชะมงคลาภิวัฒน์ จาก ASWA (Architectural Studio of Work – Aholic)
.
ดำเนินรายการ โดย
1. อาจารย์ถวัลย์ วงษ์สวรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
#asatalksseries2023 #youngarchitectstalk #isaสถาบันสถาปนิกสยาม #สมาคมสถาปนิกสยาม
...

ASA CUP 2023

40 views 15 สิงหาคม 2023 21:53

ASA CUP 2023 : BE Back !
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ สนาม Super Star Arena
...

Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition

114 views 27 กรกฎาคม 2023 13:52

The Opening Ceremony On 18 July 2023 at 02:00 Pm

Hosts
The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage; Taipei Economic and Cultural Office in Thailand; Chulalongkorn University – Faculty of Architecture; King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang – School of Architecture, Art, and Design; King Mongkut’s University of Technology Thonburi – School of Architecture and Design; Silpakorn University – Faculty of Architecture

Co-Organizers
HAS design and research, Bangkok Art and Culture Centre, art4d, Alliance for Architectural Modernity Taiwan

Principal Curators
Jenchieh Hung, Kulthida Songkittipakdee

Participants
Architects 49 Limited, Behet Bondzio Lin Architekten, Duangrit Bunnag Architect Limited, MAYU architects, Arsomsilp Community and Environment Architect, Ambi Studio, Department of ARCHITECTURE, Atelier Or

Space Design
HAS design and research

Supporters
Alufence, Canon Thailand, Jorakay, Saint-Gobain Thailand, RichCons, FloraScape, Zdecore


Duration
2023 July 18 – August 6

Opening Event
2023 July 18, 14:00 (invitation only)

Opening Hours
Tuesday – Sunday, 10:00 – 20:00

Venue
Bangkok Art and Culture Centre LF 939 Rama I Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok
...

Young Architects Talk Ep.02 - ASA Talk Series 2023

377 views 15 กรกฎาคม 2023 12:19

พบกับสถาปนิกรุ่นใหม่ ที่มีผลงานโดดเด่นจากทั่วประเทศ มาเล่าวิธีคิด แนวทางการทำงาน กระบวนการทำงาน ที่มาของผลงานออกแบบที่น่าสนใจกัน
.
Young Architects Talk Ep.02
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
พบกับสถาปนิกรุ่นใหม่ไฟแรง
1. คุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร จาก ativich / studio
2. คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ จาก WARchitect
.
ดำเนินรายการ โดย
1. อาจารย์ถวัลย์ วงษ์สวรรค์ อาจารย์ประจ��สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
.
#ASATALK #YOUNG_ARCHITECT #ativich #WARchitect #สมาคมสถาปนิกสยาม
...

ISA Material info online "สนทนาตามประสา CURTAIN WALL"

218 views 24 มิถุนายน 2023 12:13

ISA Material Info Online พูดคุยเกี่ยวกับ ระบบผนังอาคาร Curtain Wall บอกเล่าเรื่องราว รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อความรู้ ความเข้าใจในการนําไปพิจารณาทํางานออกแบบงานสถาปัตยกรรม การจัดทํารายละเอียดข้อกําหนดเพื่อประกอบแบบก่อสร้าง
.
วิทยากรรับเชิญ คุณสาลินี อัง จาก YHSI
.
ดำเนินรายการโดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์, คุณปฏิกร ณ สงขลา
#ASATALKSERIES #ISA #ISA_MATERIAL_INFO #CURTAINWALL #สถาปัตยกรรม
...