หนังสือ – คู่มือ – มาตรฐาน

Collective Language : Asian Contemporary Architecture
Infinity Ground : Thailand and Taiwan Contemporary Architecture
WOW 2022 : Wonder of Well-Being City
อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566
ASA Platform Selected Materials 2023
สามหอไตร เล่มที่ 3 : หอไตรวัดอัปสรสวรรค์
สามหอไตร เล่มที่ 2 : หอไตรวัดเทพธิดาราม
สามหอไตร เล่มที่ 1 : หอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม
อัปเดตเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ปกสีเขียว (2560)
อัพเดตกฎหมายใช้บ่อย
กฎหมายใช้บ่อย 2566
ASA International Forum 2022