ที่อยู่สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระรามที่ 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000132602
โทรศัพท์: 0-2319-6555
แฟกซ์: 0-2319-6419
อีเมล์: info@asa.or.th
เว็บไซต์: www.asa.or.th

เวลาทำการ : 09.00-06.00 น.

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)
257 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์/ โทรสาร : 053-114392
อีเมล : lanna@asa.or.th

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อีสาน)
80/27 ซอย4 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-370100
โทรสาร : 044-370100
อีเมล : esan@asa.or.th

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ทักษิณ)
54 ถนนโชติวิทยะกุล 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์/โทรสาร : 074-232377
อีเมล : thaksin@asa.or.th

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บูรพา)
การเคหะเทพประสิทธิ์ อาคารเลขที่ 449/8  ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์/โทรสาร : 095-193-3003
อีเมล : burapa@asa.or.th