ที่อยู่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระรามที่ 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000132602
โทรศัพท์: 0-2319-6555
แฟกซ์: 0-2319-6419
อีเมล์: asaisaoffice@gmail.com
เว็บไซต์: www.asa.or.th

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น.

 

 


 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)
257 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 052-001155
โทรสาร : 052-001155
อีเมล : asalanna@gmail.com


 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อีสาน)
279/1 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-267-844
โทรสาร : 044-267-844
อีเมล : esan_arch@hotmail.com


 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ทักษิณ)
652/9 ซ.ชุมอุทิศ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-232377
อีเมล : asataksin@hotmail.com