กิจกรรมสมาคมฯ

24 มิ.ย. 66 | Joshua  Ramus :  A  Lecture

24 มิ.ย. 66 | Joshua  Ramus :  A  Lecture

May 25, 25661 min read

ASA International Lecture Series Rethinking FlexibilityA Lecture by Joshua Ramus…

“LIGHT OF ARCHITECTURE” | 1ST ROUND APRIL-JUNE 2023 | PUBLICITY FOR THE PROJECT BY THAI ARCHITECTS

“LIGHT OF ARCHITECTURE” | 1ST ROUND APRIL-JUNE 2023 | PUBLICITY FOR THE PROJECT BY THAI ARCHITECTS

Apr 25, 25662 min read

PUBLICITY FOR THE PROJECT BY THAI ARCHITECTSLIGHT OF ARCHITECTURE1ST ROUND…

Best Architecture Innovative 2023

Best Architecture Innovative 2023

Apr 21, 25662 min read

ในงานสถาปนิก ’66 มีผู้ประกอบการหลายผลิตภัณฑ์ ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ วงการออกแบบสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์…

งานสถาปนิก’66

งานสถาปนิก’66

Apr 19, 25661 min read

“ตำถาด : Time of Togetherness” ระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน…

11 ก.พ. 66 | Joyful Architecture – Another form of sustainability A Lecture by Astrid Klein Klein Dytham architecture

11 ก.พ. 66 | Joyful Architecture – Another form of sustainability A Lecture by Astrid Klein Klein Dytham architecture

Apr 8, 25663 min read

Joyful Architecture – Another form of sustainabilityA Lecture by Astrid…

18 มี.ค. 66 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 04/66 “Knowing Cement Board”

18 มี.ค. 66 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 04/66 “Knowing Cement Board”

Apr 8, 25661 min read

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 04/66ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 3-66…

29 เม.ย. 66 | สัมมนาพิเศษ คู่มือจัดซื้อจัดจ้างออกแบบ

29 เม.ย. 66 | สัมมนาพิเศษ คู่มือจัดซื้อจัดจ้างออกแบบ

Apr 8, 25661 min read

สัมมนาวิชาชีพครั้งพิเศษ!!! สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ สมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “คู่มือจัดซื้อจัดจ้างออกแบบ” เนื่องด้วยปัจจุบันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบนั้น ยังมีข้อติดขัดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพ ดังนั้นสมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดจ้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร…