กิจกรรมสมาคมฯ

29 เม.ย. 66 | สัมมนาวิชาชีพครั้งพิเศษ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน”

29 เม.ย. 66 | สัมมนาวิชาชีพครั้งพิเศษ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน”

Apr 8, 25661 min read

สัมมนาวิชาชีพครั้งพิเศษ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน” !!! สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาครั้งพิเศษในหัวข้อ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน” สืบเนื่องจากสมาคมฯ และ…