อัปเดตเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ปกสีเขียว (2560)

* ผู้ที่มี เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ปกสีเขียว สามารถอัปเดตได้ที่นี่ *

#2/60  21 ก.ย. 60 ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินฯกรุงเทพมหานคร (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B2)
#3/63  14 ธ.ค. 63 อัปเดต เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A1, B6 และ C8)
#4/64  19 มี.ค. 64 อัปเดต เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A7, A11 และ C3)
#5/64  24 มิ.ย. 64 อัปเดต เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A3) (ปรับปรุง 9 พ.ย. 65)
#6/65  19 ส.ค. 65 อัปเดต เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B7)
#7/65  15 พ.ย. 65 อัปเดต เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (สารบัญ, เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B2)

หมายเหตุ: 1. หนังสือกฎหมายใช้บ่อย ปกสีเขียว ไม่มีการอัปเดตอีกต่อไป
2. เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ปกสีเขียว หลังจากปี พ.ศ. 2566 ให้ดูการอัปเดตกฎหมายใช้บ่อย 2566 ปกสีแดง
3. เอกสาร A1, C3 ในรายการอัปเดตข้างต้น มีการอัปเดตใหม่ ให้ดูจากการอัปเดตกฎหมายใช้บ่อย 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn