ชุดคู่มือการจัดทำขอบเขต TOR งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปการ จัดทำ ชุดคู่มือการจัดทำขอบเขต TOR งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ ปี 2567

สามารถอ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลด ได้ที่ https://asa.or.th/handbooks-th/

Facebook
Twitter
LinkedIn