กฎหมายการผังเมือง

กฎหมายการผังเมือง

วันที่ประกาศล่าสุด: 1 มี.ค. 2566

  • กฎหมายที่มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com

พระราชบัญญัติการผังเมือง


ผังเมืองรวม
* หมายเหตุ

การแก้ปัญหาบราวเซอร์ Chrome ดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไม่ได้
วิธีที่ 1 คลิกขวาที่ลิงก์, เลือก “เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่”
วิธีที่ 2 คลิกขวาที่ลิงก์, เลือก “คัดลอกที่อยู่ลิงก์”, เปิดแท็บใหม่, paste ที่อยู่ลิงก์, กด Enter
วิธีที่ 3 คลิกสามจุดที่มุมขวา, เลือก “การตั้งค่า”, ที่หมวด “ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย” เลือก “การตั้งค่าเว็บไซต์”, ที่ด้านล่างสุดเลือก “เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย”, คลิก “เพิ่ม” ที่อยู่ข้างหลัง “ได้รับอนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย”, พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ “asa.or.th”, คลิก “เพิ่ม”
วิธีที่ 4 ใช้ browser ตัวอื่น เช่น Microsoft Edge