ข่าวกฎหมาย

ประกาศมท. บริเวณห้ามก่อสร้างฯ เชียงใหม่ (ก.ย. 47)

Sep 28, 25471 min read

ประกาศมท. บริเวณห้ามก่อสร้างฯ เชียงใหม่ (ก.ย. 47) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลช้างเผือก ตำบลป่าตัน ตำบลศรีภูมิ…

ประกาศมท. บริเวณห้ามก่อสร้างฯ ลำพูน (ก.ย. 47)

Sep 28, 25471 min read

ประกาศมท. บริเวณห้ามก่อสร้างฯ ลำพูน (ก.ย. 47) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง…

บริเวณห้ามก่อสร้างริมถนนราชพฤกษ์-กัลปพฤกษ์(ก.ค.47)

Sep 2, 25472 min read

บริเวณห้ามก่อสร้างริมถนนราชพฤกษ์-กัลปพฤกษ์(ก.ค.47) กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติควบคุมอาคารใหม่ 2 ฉบับคือ 1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางพรม…

ข้อบัญญัติกทม.พื้นที่ต่อเนื่องพุทธมณฑล (พ.ค.47)

Aug 18, 25471 min read

ข้อบัญญัติกทม.พื้นที่ต่อเนื่องพุทธมณฑล (พ.ค.47) ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนของแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 แบ่งออกเป็น 3…

แก้ไขข้อกำหนดจัดสรรกทม. (มี.ค. 47)

Jun 17, 25471 min read

แก้ไขข้อกำหนดจัดสรรกทม. (มี.ค. 47) ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) แก้ไข ข้อ 19 ซึ่งเกี่ยวกับ ที่จอดรถระหว่างผิวจราจรกับทางเท้า โดยแก้ไขเป็นให้จัดทำในบริเวณต่อไปนี้ 19.1…

บริเวณห้ามก่อสร้าง โดยรอบสะพานพระราม 8 (พ.ค. 47)

Jun 17, 25471 min read

บริเวณห้ามก่อสร้าง โดยรอบสะพานพระราม 8 (พ.ค. 47) ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสะพานพระราม 8 ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด…

ปรับปรุงข้อบัญญัติกทม. รอบสวนหลวงร.9 (พ.ค.47)

Jun 17, 25471 min read

ปรับปรุงข้อบัญญัติกทม. รอบสวนหลวงร.9 (พ.ค.47) กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติ ปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริเวณห้ามก่อสร้างฯลฯ บริเวณรอบสวนหลวง ร.9 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 1. แก้ข้อ 5 บริเวณที่ 2…

บริเวณห้ามก่อสร้างบริเวณสวนเบญจกิติ (พ.ค. 47)

Jun 17, 25472 min read

บริเวณห้ามก่อสร้างบริเวณสวนเบญจกิติ (พ.ค. 47) ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในท้องที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร…

กทม.ออกข้อบัญญัติเรื่อง ตลาด (มี.ค. 47)

Apr 23, 25471 min read

กทม.ออกข้อบัญญัติเรื่อง ตลาด (มี.ค. 47) กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 แบ่งลักษณะตลาดออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. มีโครงสร้าง…

ต่ออายุเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระบี่-พัทยา-ภูเก็ต (ก.พ. 47)

Feb 13, 25471 min read

ต่ออายุเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระบี่-พัทยา-ภูเก็ต (ก.พ. 47) หลังจากที่ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัด กระบี่, เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, และจังหวัดภูเก็ต ที่มีการต่ออายุมาแล้วครั้งหนึ่ง หมดอายุไปเมื่อ…

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าใหม่ (ก.พ. 47)

Feb 13, 25471 min read

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าใหม่ (ก.พ. 47) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันว่า ประเทศไทยควรมีมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับเดียว และมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ เพื่อให้ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ…

ข้อแนะนำจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Sep 29, 25462 min read

ข้อแนะนำจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้คำแนะนำในกรณีที่มีการเข้าขอตรวจค้นสำนักงานเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ไม่มีลิขสิทธิ์ ดังนี้ 1. ขอตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน ดังนี้ 1.1 หลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เนื่องจากคดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดส่วนตัว เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจต้องแจ้งความร้องทุกข์เสียก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีอำนาจในการจับกุมดำเนินคดีได้ และคดีนี้สามารถระงับได้โดยการถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย 1.2…

ผู้ควบคุมงานในการขุดดิน (พ.ค. 46)

Sep 5, 25462 min read

ผู้ควบคุมงานในการขุดดิน (พ.ค. 46) ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ออกมา (ดูรายละเอียดในหน้า Download) ขณะนี้ได้มี “กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546” ประกาศใช้เมื่อวันที่…

ข้อบัญญัติกทม. – สองฟากถนนอุทยาน (พ.ค. 46)

Sep 5, 25461 min read

ข้อบัญญัติกทม. – สองฟากถนนอุทยาน (พ.ค. 46) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก ในท้องที่แขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร…

ผังเมืองรวมพัทยา (ก.ค. 46)

Sep 5, 25461 min read

ผังเมืองรวมพัทยา (ก.ค. 46) หลังจากผังเมืองรวมฉบับเดิมหมดอายุไปแล้วเกือบ 8 ปี ผังเมืองรวมพัทยาฉบับใหม่ก็ออกใช้บังคับแล้ว เมื่อ 22 พฤษภาคม 2546 นอกจากการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ แล้ว ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในแต่ละประเภทหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น…

กปน.ออกมาตรการสนับสนุนให้เลิกใช้น้ำบาดาล (พ.ค. 46)

Sep 5, 25461 min read

กปน.ออกมาตรการสนับสนุนให้เลิกใช้น้ำบาดาล (พ.ค. 46) การประปานครหลวง ออกมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้นำบาดาล ให้ส่วนลด สำหรับผู้ใช้น้ำบาดาลภาคเอกชนที่ประสงค์จะเลิกใช้น้ำบาดาลและหันมาใช้น้ำ ประปาแทน สำหรับผู้ที่ยื่นขอใช้น้ำประปาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2546 1. อัตราค่าน้ำประปา ลบ.ม.…