อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #6/67

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #6/67
16 ม.ค. 2567

ตามที่ได้มีการออก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 จึงขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด B5

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัปเดตเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้:
b5_eqma-66t.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : โครงการซึ่งต้องจัดทำ EIA และ EHIA

Facebook
Twitter
LinkedIn