อัปเดต กฎหมายใช้บ่อย 2566 #1/66

อัปเดต กฎหมายใช้บ่อย 2566 #1/66

15 พ.ค. 2566

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำต้นฉบับของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” เพื่อส่งโรงพิมพ์ ทำให้เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด A1 ซึ่งควรจะเป็นเอกสารรหัส bcmr55-63 ซึ่งได้รับการปรับปรุงล่าสุด กลายเป็นเอกสารเก่ารหัส bcmr55-59 ผู้จัดทำเอกสารกฎหมายใช้บ่อยต้องขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดนี้ จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด A1

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัปเดตเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้: a1_bcmr55-63.pdf

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn