อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #2/66

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #2/66
15 ก.ย. 2566

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำต้นฉบับของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” เพื่อส่งโรงพิมพ์ ทำให้เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด C3 ซึ่งควรจะเป็นเอกสารรหัส bcmr68e-64 ซึ่งได้รับการปรับปรุงล่าสุด กลายเป็นเอกสารเก่ารหัส bcmr10-44 ผู้จัดทำเอกสารกฎหมายใช้บ่อยต้องขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดนี้ จึงขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด C3

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อัปเดตเพื่อนำไปใส่แทนหน้าเดิมได้: c3_bcmr68e-64.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn