อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #3/66

อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566 #3/66
27 ต.ค. 2566

ตามที่ได้มีการออก กฎกระทรวง กำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ซึ่งกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ถือเป็นกฎกระทรวงควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่ควรมีไว้ใช้อ้างอิง จึงได้จัดทำเอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด A13 ขึ้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใส่เพิ่มในแฟ้มเอกสารกฎหมายใช้บ่อยของท่านได้: a13_bcmr70e-66.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของโรงแรม

Facebook
Twitter
LinkedIn