บริการอัพเดทกฎหมายอาคาร

บริการอัพเดทกฎหมายอาคาร

Download แบบฟอร์มต่ออายุอัพเดท วาระที่ 13 สำหรับสมาชิกวาระที่ 12 คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มต่ออายุอัพเดท วาระที่ 13 สำหรับสมาชิกเก่า วาระที่ 8-11 คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มต่ออายุอัพเดท วาระที่ 13 สำหรับสมาชิกเก่า วาระที่ 1-7 คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มบริการถ่ายเอกสารแฟ้มกฎหมาย คลิกที่นี่

ราคาดังกล่าวนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ :

*กรณีโอนเงิน ทางสมาคมฯจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประมาณ 7 วันทำการ

*บริการถ่ายเอกสารแฟ้มกฎหมายอาคาร ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน

 

 

 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร โทร. 0-2319-6555 ต่อ 201

asa.bric@gmail.com

 

 

 

 

Published on: Apr 2, 2014 @ 05:59
Edited on: Aug 19, 2022 @ 16:28

Facebook
Twitter
LinkedIn