บริการอัพเดทกฎหมายอาคาร

บริการอัพเดทกฎหมายอาคาร

Download แบบฟอร์มต่ออายุอัพเดท วาระที่ 14 สำหรับสมาชิกวาระที่ 13 คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มต่ออายุอัพเดท วาระที่ 14 สำหรับสมาชิกเก่า วาระที่ 9-12 คลิกที่นี่

Download แบบฟอร์มต่ออายุอัพเดท วาระที่ 14 สำหรับสมาชิกเก่า วาระที่ 1-8 คลิกที่นี่

 

ราคาดังกล่าวนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ :

*กรณีโอนเงิน ทางสมาคมฯจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประมาณ 7 วันทำการ

 

 

 

 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร โทร. 0-2319-6555 ต่อ 201

bric@asa.or.th

 

 

 

 

Published on: Apr 2, 2014 @ 05:59
Edited on: Mar 19, 2024 @ 11:07

Facebook
Twitter
LinkedIn