NEW FACES : ความเรียบง่ายและสง่างามจากผลงานของ JUTI ARCHITECTS

 

ได้เวลาดึงอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยมานำเสนอในรูปแบบอาคารที่ทั้งเรียบง่ายและสง่างาม

เปิดบ้าน JUTI ARCHITECTS ติดตามบทสัมภาษณ์ที่ทำให้เห็นคุณค่าและความสัมพันธ์ของการสร้างผลงานให้สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติในขณะนั้น รวมถึงเห็นความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้้ที่ วารสารอาษาครู ฉบับ 11 NEW FACES – สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง…

 

 

แนวคิด/สิ่งที่สนใจหลักในการออกแบบ และหลักการทำงานของออฟฟิศ

แนวคิดที่ออฟฟิศของเราวางแนวทางไว้คือการสร้างสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่สง่างาม (simplicity elegance) และมีความสนใจเป็นพิเศษในการนำอัตลักษณ์จากสถาปัตยกรรมไทย จิตรกรรมไทย และงานหัตถกรรมของไทยมานำเสนอในรูปแบบที่ต่างออกไปผ่านงานสถาปัตยกรรม โดยผ่านการทำความเข้าใจถึงบริบทของพื้นที่พื้นถิ่นและการสื่อสารกับเจ้าของโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สถาปัตยกรรมที่ออกมาเป็นสิ่งที่ลงตัวที่สุดในบริบทนั้นๆ

 

 

จากการทำงานที่ผ่านมานิยามของสถาปัตยกรรมคืออะไรหรืออะไรคือหัวใจ/คุณค่าของสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมสำหรับผมคือการสร้างสภาวะแวดล้อมซึ่งมีผลต่อการเติบโตของผู้คน มันจึงต้องตอบสนองทั้งความจำเป็นทางการใช้งานพื้นฐานและเติมเต็มคุณค่าทางจิตใจของผู้คน ซึ่งนั่นหมายถึงการออกแบบงานสถาปัตยกรรมจำเป็นต้องมีความคำนึงถึงผู้คนเสมอ และให้ในสิ่งที่เหนือความจำเป็นพื้นฐานเพื่อยกระดับ ประสบการณ์ หรือการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น เหนือไปกว่านั้นสถาปัตยกรรมยังต้องคำนึงถึงธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะตัวสถาปัตยกรรมก็เป็นการดึงทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เพื่อสร้างสภาวะแวดลอ้มใหม่ๆ ดังนั้นคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมจึงมิได้อยู่ที่ตัวผลงานเพียง อย่างเดียว แต่รวมถึงผลกระทบระหว่างการสร้างและผลกระทบเมื่อเกิดงานสถาปัตยกรรมนั้นๆ ขึ้นมาแล้วด้วย

 

 

ในการทำงานที่ผ่านมามีโครงการไหนหรือเรื่องอะไรที่ประทับใจที่อยากเล่าให้เราฟังบ้าง

ตัวผมเองเป็นคาทอลิคและคิดอยากออกแบบโบสถ์ซักหลังมาโดยตลอด ฉะนั้นโครงการที่ประทับใจผมที่สุดคือโบสถ์หลังแรกที่ผมได้ออกแบบ นั่นคือโบสถ์แม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง ตั้งแต่เล็กจนโตการเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์นั้นมีผลต่อการเป็นสถาปนิกของผมมาก ผมได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งต่างๆ ที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กลงไปในโบสถ์แห่งนี้ โดยผ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชื่อของตัวโบสถ์ หลังจากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาแบบก่อสร้างจนเสร็จสิ้น โบสถ์แห่งนี้ก็หยุดโครงการไปเพื่อระดมทุน หยุดไปนานถึงหกปี จนผมคิดว่าทางสังฆมณฑลคงจะไม่สร้างแล้ว แต่แล้ววันหนึ่งก็มีโทรศัพท์เข้ามาว่าจะเริ่มดำเนินการสร้างแล้วผมดีใจมาก และต้องขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการ โดยเฉพาะคุณมาโนช สุขใจ สถาปนิกที่ปรึกษาของสังฆมณฑลที่ไว้วางใจและช่วยนำพาให้โบสถ์แห่งนี้สำเร็จได้ด้วยดี

 


Founded in: 2010

Founder: Juti Klipbua

Number of staff: 12