18 มี.ค. 66 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 04/66 “Knowing Cement Board”

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 04/66
ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 3-66

“Knowing Cement Board”

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
LIVE สดทางเพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยากรรับเชิญ คุณจตุพล กุศลใบบุญ และ คุณศิวนาถ นาตนัฐนาคร Viva Board,
คุณดวงพร ลิขิตมั่นชัย และ คุณมนตรี ดิลกคุณานันท์ Smart Board
ดำเนินรายการโดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์, คุณปฏิกร ณ สงขลา

กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ฝ่ายจัดอบรม โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 202

Date

Mar 18 2023
Expired!

Time

10:30 - 12:00
QR Code