Kuala Lumpur Architecture Festival (KLAF) 2022 และ ARCHIDEX 2022

สรุปการเข้าร่วมงาน

Kuala Lumpur Architecture Festival (KLAF) 2022 และ ARCHIDEX 2022

วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

งาน Kuala Lumpur Architecture Festival (KLAF) 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ณ Kuala Lumpur Convention Centre ประเทศมาเลเซีย โดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย

  1. นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
  2. คุณสลิลา ตระกูลเวช เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

พิธีเปิดงาน ARCHIDEX 2022   

พิธีเปิดงาน ARCHIDEX 2022 มีขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30-12.30น. โดย Yang Berhormat Datuk Arthur Joseph Kurup รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการ (Deputy Minister of Works) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกมาเลเซีย (Pertubuhan Akitek Malaysia – PAM) คณะกรรมการจัดงาน ARCHIDEX 2022 และแขกผู้มีเกียตริจากทั้งในและต่างประเทศ  โดยพิธีเปิดงานประกอบด้วยการกล่าวตอนรับและกล่าวรายงานการจัดงาน โดย Dato’ Vincent Lim ประธานบริษัท C.I.S Network Sdn Ghd ร่วมกับ Assoc. Prof. (Ind.) Ar. Sarly Adre Sarkum นายกสมาคมสถาปนิกมาเลเซีย ในฐานะผู้จัดงาน และการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างประธานเปิดงานและคณะกรรมการจัดงาน

การประชุม Four-Nations 

การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30-16.30น. โดยมีคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย และไทย โดยสาระสำคัญที่สรุปได้จากการประชุม ได้แก่

การจัดทำหนังสือผลงานสถาปัตยกรรมระหว่าง 4 ประเทศ

สมาคมสถาปนิกมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในการจัดทำหนังสือเล่มที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable” โดยแต่ละประเทศได้เสนอชื่อผู้ประสานงานหลัก ได้แก่ ผศ. ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ       Ms. Yaseri Apritasari จากสมาคมสถาปนิกอินโดนิเซีย Mr. Ronald Lim จากสมาคมสถาปนิกสิงคโปร์ และ      Ar. Dextor Koh จากสมาคมสถาปนิกมาเลเซีย โดยสมาคมสถาปนิกมาเลเซีย และสมาคมสถาปนิกอินโดนิเซีย    ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือเล่มที่ 1 “Contiguous Archipelago” เพื่อแจกให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

 

การจัดทำโครงการ Live Design Discourse

การจัดทำโครงการ Live Design Discourse เป็นการจัดอบรมเชิงออกแบบสถาปัตยกรรมระหว่างสถาปนิกและนิสิตจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย และไทย โดยได้จัดมาแล้ว 1 รอบ (ประเทศละ 1 ครั้ง) ซึ่งรอบที่ 2 ประเทศมาเลเซีย อินโดนิเซีย และไทย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว หรือประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยได้เลื่อนจัดมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ทางสมาคมสถาปนิกสิงคโปร์จะจัดโครงการดังกล่าว ภายในต้นปี 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี สมาคมสถาปนิกสิงคโปร์ และสมาคมสถาปนิกมาเลเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Live Design Discourse รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สมาคมสถาปนิกมาเลเซีย โดยทั้งสองสมาคมฯ จะส่งรายละเอียดโครงการให้กับแต่ละสมาคมฯ ต่อไป

 

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกงานระหว่างประเทศ (Cross border contribution and platform)

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกงานระหว่างประเทศ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระเบียบการขอวีซ่าและระยะเวลาในการพำนัก ความแตกต่างในส่วนของค่าตอบแทน และกฎหมายการจ้างงานของแต่ละประเทศ ทั้ง 4 สมาคม จึงมีความเห็นให้ตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยให้แต่ละสมาคมฯ ตั้งผู้แทน และเจ้าหน้าที่ สำหรับดูแลโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป

 

โครงการนิทรรศการระหว่าง 4 สมาคม

โครงการจัดนิทรรศการระหว่าง 4 สมาคม เป็นการจัดเป็นนิทรรศการชั่วคราวในงานสถาปนิกของแต่ละประเทศ โดยนิทรรศการแรกจะจัดโดยสมาคมสถาปนิกอินโดนิเซีย ในงาน ARCH: ID ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงจากาต้า ประเทศอินโดนิเซีย ทั้งนี้ สมาคมสถาปนิกอินโดนิเซียจะส่งรายละเอียดนิทรรศการให้ทราบต่อไป โดยขอให้แต่ละสมาคมเสนอรายชื่อวิทยากรสำหรับเพื่อบรรยายในงานดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การประชุม Four-Nations ครั้งต่อไป จะจัด ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกันยายน 2565 โดยทางสมาคมสถาปนิกสิงคโปร์ จะส่งรายละเอียดและกำหนดการให้ทราบต่อไป

 

การมอบรางวัลสถาปนิกสยาม สมาชิกเกียรติคุณ และสมาชิกกิตติมศักด์

สมาคมสถาปนิกสยามฯ โดย นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ ได้มอบรางวัลสถาปนิกสยาม ประจำปี 2563 (2020 ASA Gold Medal Awards) ให้กับ Dr. Ken Yeang รางวัลสมาชิกเกียรติคุณ (ASA Fellowship) ให้กับ Tan Sri Dato Sir Architect Town Planner Haji Esa bin Haji Mohamed และรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ASA Honorary Member) ให้กับ Architect Saifuddin bin Ahmad ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในงาน PAM Networking Cocktail เวลา 18.30น. ณ Kuala Lumpur Convention Centre ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายกสมาคมสถาปนิกมาเลเซีย สมาชิกสมาคมสถาปนิกมาเลเซีย แขกผู้มีเกียรติทั้งในและต่างประเทศ และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมพิธี

สรุปการเข้าร่วมประชุมโดย

นางสาวสลิลา ตระกูลเวช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ