20 ก.พ. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/64 “Jorakay Day”

23/12/2020

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments 2021-02-20-Register-ดูงาน-jorakay-day (536 kB)2021-02-20-กำหนดการ-jorakay-day (119 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (309 kB)

6 ก.พ.64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/64 “VISIT WINDSHELL NARADHIWAS”

23/12/2020

** ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน** ** เลื่อนวันจัดงาน จากเดิม 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น วันที่ 6 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ** กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการ (154 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (425 kB)

19 ธ.ค. 63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/63 “COOL WINTER STEEL”

24/09/2020

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (536 kB)กำหนดการจัดงาน (141 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (335 kB)

14 พ.ย. 63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 8/63 “TOTO Washlet Factory Tour”

24/09/2020

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการจัดงาน (103 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (338 kB)แบบตอบรับเข้าร่วมงาน (536 kB)

19 ก.ย.63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/63 “knauf & Hafele”

23/07/2020

  แผนที่การเดินทาง MAP Knauf Q House   MAP Hafele Sukhumvit 64 แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา (536 kB)กำหนดการจัดงาน (128 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (575 kB)

1 ส.ค. 63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/63 “Chao Praya Sky Park”

16/07/2020

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวน กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   Attachments กำหนดการ (121 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (269 kB)

22 ก.พ. 63 | ASA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/63 หัวข้อ “Stone & Steel”

16/12/2019

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน สามารถลงชื่อสำรองได้ที่เบอร์ 02-319-6555 ต่อ 202 (กรณีมีผู้เข้าอบรมที่สมัครไว้ได้ทำการยกเลิก) กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการ (162 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (548 kB)

21 พ.ย. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 19/62 “ดูบ้าน SCG Heim”

18/10/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน ใบประชาสัมพันธ์ กำหนดการดูงาน Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (531 kB)กำหนดการดูงาน (139 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (310 kB)

14 ธ.ค.62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 20/62 “เชื่อมโยงการเดินทางที่สถานีกลางบางซื่อ”

11/09/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (525 kB)กำหนดการ (151 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (392 kB)

28 ก.ย. 62 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 14/62 “เปิดบ้านเขียว ๆ เงินมาธุรกิจ”

17/06/2019

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ ใบประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการ (147 kB)ใบประชาสัมพันธ์ (435 kB)แบบตอบรับลงทะเบียน (525 kB)