กิจกรรมภายในงานสถาปนิกทักษิณ’67 “อยู่ ให้ บาย” และสภาสถาปนิกสัญจร

กิจกรรมภายในงานสถาปนิกทักษิณ’67 “อยู่ ให้ บาย” และสภาสถาปนิกสัญจร วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 24.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

 

Facebook
Twitter
LinkedIn