5 มี.ค. 2557

แก้คำผิดในหนังสือ คู่มือกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 และฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) ดังนี้

ลำดับ หน้า/ตำแหน่ง ข้อความเดิม แก้เป็น
1. หน้า 42 บรรทัดที่  5 จากด้านล่าง “จะเป็นกรณีสำหรับถนนสาธารณะขนาดกว้างเกิน 6 เมตร จะเห็นว่าได้ระบุบังคับกับอาคาร” “จะเป็นกรณีสำหรับถนนสาธารณะขนาดกว้างเกิน 6 เมตร จะเห็นว่าได้ระบุบังคับกับอาคาร”
2. หน้า 52 บรรทัดที่ 9 “อาคารที่สูงตั้งแต่ 15 เมตร” “อาคารที่สูงเกิน 15 เมตร”
3.  หน้า 138 บรรทัดที่ 11 “199/2555” “119/2555”